Yleinen

Seutukaupungeille esitetään omaa foorumia

Työ- ja elinkeinoministeriölle luovutettiin 26. kesäkuuta seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma. Riihimäen kaupunkia valmisteluryhmässä edusti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri.

Ohjelman toimenpiteillä pyritään tukemaan seutukaupunkien elinvoimaa ja menestystä osana suomalaista kaupunkipolitiikkaa. Ohjelmassa esitetään esimerkiksi vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan Seutukaupunkifoorumin perustamista ja syksyllä alkavaa teemaverkostohakua, jonka avulla voidaan muun muassa edistää seutukaupunkien työvoiman saatavuutta sekä tukea uusia teknologioita ja innovaatioita tulevaisuudessa.

”Toimeenpano-ohjelmassa nostetaan esiin myös Riihimäen kannalta keskeisiä asioita kuten osaamisen ja koulutusmahdollisuuksien varmistaminen seutukaupungeissa”, Nahkuri sanoo.

”Valtion ja seutukaupunkien välinen yhteistyö on tärkeää, jotta valtio voi omissa päätöksissään huomioida erilaisten kaupunkien tarpeita. Tärkeintä on kaupunkien omaehtoinen kehittäminen niiden elinvoimaisuuden edistämiseksi, mutta eri ministeriöiden sitoutuminen toimenpideohjelmaan on myös oleellista”.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti helmikuussa 2020 Seutukaupunkiohjelman toimeenpanolle valmisteluryhmän ja sille sihteeristön. Työryhmän tehtävänä oli laatia seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma vuosille 2020–2022 vuonna 2018 julkaistun seutukaupunkiohjelman pohjalta. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi Olavi Ala-Nissilä ja jäseninä Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ja Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote ja seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma 2020–2022

Lisätietoja:

Miia Nahkuri, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 040 825 5967OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.