Kaavoitus

Selvitys esittelee Riihimäen merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvitys kokoaa yhteen Riihimäen rakennetun ympäristön kohokohdat eri vuosikymmeniltä aina vuonna 1858 valmistuneista, Rautatienpuistossa sijaitsevista VR:n asuinrakennuksista Uramon uuteen kouluun saakka. Maaliskuun alussa julkaistavaa selvitystä esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa Riihimäen kaupunginkirjastolla 26.2.2020 klo 18–20 Samuli Parosen salissa. Samassa yhteydessä esittäytyy myös Kanta-Hämeen maakuntamuseon kulttuuriympäristötiimi.

”Riihimäen rakennettu kulttuuriympäristö on hämäläisessä kontekstissa verraten nuorta, sillä nykyinen taajama-alue alkoi rakentua Karan kartanon takamaille vasta rautatien rakentamisen yhteydessä 1800-luvun puolivälissä. Rakennettua ympäristöä on kuitenkin täällä säilynyt ehjinä, rakennusaikaansa hienosti edustavina kokonaisuuksina aina 1800-luvulta tähän päivään. Riihimäkeläisessä kulttuuriympäristössä on säilynyt ja nähtävissä niin kartanoiden ja maanviljelyksen, rautatien ja teollisuuden kuin jälleenrakennuskauden kaupunkisuunnittelun ja asuntotuotannon vaikutukset. Lisäksi Riihimäeltä löytyy kansainvälisen tason modernia arkkitehtuuria”, selvityksen laatinut projektisuunnittelija Kristian Tuomainen kertoo.

Kiinnostava kaupunkiympäristö muodostuu eri ajanjaksojen kerrostumista. Viihtyisä ja miellyttävä asuin- ja elinympäristö vaatii ajallista ulottuvuutta, pysyvyyttä ja jatkuvuutta sukupolvien välillä. Rakennettu kulttuuriympäristö tekee kaupungista omaleimaisen ja auttaa erottautumaan muista kaupungeista.

”Eri vuosikymmenien rakentaminen tekee kaupunkikuvasta mielenkiintoisen ja yllätyksellisen. On hienoa, että esimerkiksi asemanseudulla yhdistyy monta aikakautta. Se on luo mahdollisuuden kehittää uudenlaista Riihimäkeä, jonka perustana ovat kaupungin omat juuret”, yleiskaava-arkkitehti Niina Matkala sanoo.

Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvitys on järjestyksessään kolmas. Noin kymmenen vuoden välein on noussut esille tarve päivittää aiemmin tehty tarkastelu ja ottaa mukaan uudempien vuosikymmenten kohteita. Selvityksessä esitellään Riihimäellä sijaitsevat valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt.

”Selvityksen avulla tuodaan esille Riihimäen rakennetun ympäristön arvot, jotta ne voidaan huomioida suunnittelussa. Rakennusten varsinainen suojeleminen ratkaistaan sen sijaan tavanomaisimmin asemakaavoituksen yhteydessä”, vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo toteaa.

Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvitys on yksi jatkuvan suunnittelun periaatteen yleiskaavoituksen perusselvityksistä. Lisäksi se toteuttaa vuonna 2017 lainvoimaiseksi tullutta yleiskaavaa 2035 ja on Riihimäen rakennetun ympäristön ohjelman toimenpide. Selvitys julkaistaan kaupungin verkkosivuilla maaliskuun alussa. Selvityksen kohteista on myös laadittu paikkatietoaineisto.

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455

Lisätietoja kaupungin kaavoituksen sivuilla.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.