Asuminen ja rakentaminen Yleinen Ympäristö ja luonto

Sekajätteen aluekeräyspisteiden maksut muuttuvat Kiertokapula Oy:n alueella

Kiertokapula Oy ja jätelautakunta Kolmenkierto uudistavat jätemaksutaksaa. Vuoden 2020 jätemaksutaksaan ehdotetaan korotusta aluekeräyspisteiden vuosimaksuihin. Käyttömaksuja ehdotetaan korotettaviksi, koska pisteiden ylläpitokustannukset ovat olleet korkeammat kuin maksuista saadut tulot. Tämä tarkoittaa, että aluekeräyspisteitä on ylläpidetty osin kiinteistökohtaisten astioiden tyhjennysmaksuista saaduilla tuloilla. Kunnallisen jätehuollon kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla.

Kuluvan vuoden Riihimäen kaupungin jätetaksan mukaan aluekeräyspisteen jätemaksun määrä on perustunut talouden asukaslukuun, esimerkiksi 1-2 henkilön talous on maksanut aluekeräyspisteen käytöstä 88,31 euroa vuodessa. Vuoden 2020 taksaehdotuksessa käytäntöä yhtenäistetään muun toimialueen kanssa samaksi, joten vuosimaksu ei enää määräydy asukasmäärään perustuen, vaan kiinteistön käyttötarkoituksen perusteella. Taksaehdotuksessa aluekeräyspisteen vuosimaksut ovat samat koko Kiertokapulan alueella. Esimerkiksi vakituisen asunnon vuosimaksuksi ehdotetaan 156,24 euroa. Jos kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan, ehdotettu maksu on 130,2 euroa. Vapaa-ajan asunnon vuosimaksuksi ehdotetaan 78,12 euroa. Kattavat hintatiedot löytyvät jätemaksutaksaehdotuksesta.

Vaihtoehtona aluekeräyspisteen käytölle on yhteisastia eli jätekimppa naapurin kanssa tai mahdollisuuksien mukaan oma jäteastia. Jäteastian tyhjennyshinta on aina sama, vaikka astiaa käyttäisi useampi kiinteistö. Jätetaksaehdotuksen mukaan 140 litran jäteastian tyhjennys maksaa 4,71 euroa. Jäteastia tulee tyhjentää 2-4 viikon välein. Jos kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai erilliskerätään, voi tyhjennysväliksi sopia enintään 8 viikkoa.

Jätekimppa perustetaan siten, että kimppaisäntä ilmoittaa kimpan osakkaat Kiertokapula Oy:n asiakaspalveluun. Jos kimpassa on yli viisi kiinteistöä, tulee jäteastian olla vähintään 600 litran astia. Taksaehdotuksen mukaan 660 litran astian tyhjennyshinta on 11,61 euroa. Jätelaskun voi pyytää joko kimppaisännälle tai Kiertokapula voi jakaa laskun kimpan osakkaiden kesken.

Jätetaksan hyväksyy jätelautakunta Kolmenkierto joulukuun kokouksessaan. Jätemaksutaksa on parhaillaan nähtävillä kuntien ja jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla (www.kolmenkierto.fi). Taksaehdotuksesta voi jättää jätelautakunnalle kirjallisia kommentteja ja mielipiteitä 3.12.2019 saakka.

Lisätiedot: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 03 621 4194


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.