Asemakaavahankkeet - uudet Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus

Ruotsinkatu 5 asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos

Ruotsinkatu 5 (ent. kuvataidekoulu ja Petsamon monitoimitalo) on Riihimäen kaupungin toimitilaohjelmassa 2017-2026 tila, josta kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaava mahdollistaa myös palveluasumisen tai päiväkodin sijoittamisen alueelle. Asemakaava laaditaan joustavaksi niin, että suunnittelualueella sijaitseva rakennus voidaan joko säilyttää tai mahdollisesti purkaa. Asemakaavamuutosalueella sijaitseva leikkipuisto säilytetään.


Asemakaavamuutosalue rajattuna punaisella.

Aloitusvaihe

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luonnosvaiheen kaavaselostuksen liitteenä.

Luonnosvaihe

Ruotsinkatu 5 asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 3.9. – 21.9.2018 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta
Asemakaavan muutoksen luonnos, selostus
Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3: Havainnekuvat
Liite 4: Ruotsinkatu 5, Pientaloaluetarkastelu, kohdekortti
Liite 5: Seurantalomake (täydennetään ehdotusvaiheessa)

Kaavaluonnoksesta pidetyn esittelytilaisuuden (10.9.2018) muistio.

  
Ruotsinkatu 5 ja viereinen leikkipuisto (2018).

 

 

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
ma. kaavasuunnittelija
019 758 4830

Heikki Pitkänen
kaavasuunnittelija
019 758 4829

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.