Asemakaavahankkeet - uudet Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus

Ruotsinkatu 5 asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos

Ruotsinkatu 5 (ent. kuvataidekoulu ja Petsamon monitoimitalo) on Riihimäen kaupungin toimitilaohjelmassa 2017-2026 tila, josta kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Ruotsinkatu 5 on kaavoitusohjelma 2018 kohde A11.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaava mahdollistaa myös palveluasumisen tai päiväkodin sijoittamisen alueelle. Asemakaava laaditaan joustavaksi niin, että suunnittelualueella sijaitseva rakennus voidaan joko säilyttää tai mahdollisesti purkaa. Asemakaavamuutosalueella sijaitseva leikkipuisto säilytetään.


Asemakaavamuutosalue rajattuna punaisella.

Aloitusvaihe

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavaselostuksen liitteenä.

 

Luonnosvaihe

Ruotsinkatu 5 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 3.9. – 21.9.2018 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.
Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta
Asemakaavan muutoksen luonnos, selostus
Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3: Havainnekuvat
Liite 4: Ruotsinkatu 5, Pientaloaluetarkastelu, kohdekortti
Liite 5: Seurantalomake (täydennetään ehdotusvaiheessa)

Kaavaluonnoksesta pidetyn esittelytilaisuuden (10.9.2018) muistio.

 

Ehdotusvaihe

Ruotsinkatu 5 asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 10.12.2018 –11.1.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Muistutus ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana:
Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI.

Kuulutus

Asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavakartta
Asemakaavan muutoksen ehdotus, selostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Asemakaavakartta määräyksineen
Liite 3: Lausunto lepakoiden esiintymisestä
Liite 4: Havainnekuvat
Liite 5: Ruotsinkatu 5, Pientaloaluetarkastelu, kohdekortti
Liite 6: Tiivistelmä kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta ja vastineet
Liite 7: Seurantalomake
Liite 8: Tonttijakokartta

 

  
Ruotsinkatu 5 ja viereinen leikkipuisto (2018).

 

 

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
019 758 4830

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.