Kuulutus

Ruotsinkatu 5 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 25.3.2019 saakka)

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.2.2019 § 6 hyväksynyt 7. kaupunginosan, Petsamon korttelia 9009 sekä puisto- ja katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 7. kaupunginosan, Petsamon korttelin 9009 tontti 28.

Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/ruotsinkatu5/

Riihimäellä 11.2.2019
Kaupunginhallitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.