Kuulutus

Ruotsinkatu 5 asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 15.12.2018 saakka)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §).

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa kulttuuri- ja kokoontumistoimintaa palveleva rakennusten korttelialue (YYL) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Kaavamuutosalue sijaitsee n. 1,3 km etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta pohjoiseen, Petsamon kaupunginosassa. Alue rajautuu idässä Ruotsinkatuun ja muutoin asuinkortteleihin. Alueen pinta-ala on n. 2900 neliömetriä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupunkisuunnittelun tiloissa osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4 (3. krs.) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Pyydämme huomioimaan, että kaupunkisuunnittelun vastuualue on suljettu maastotöitä lukuun ottamatta viikot 27–30.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Elisa Lintukangas, puh. 019 758 4830 tai kaavasuunnittelija Heikki Pitkänen, puh. 019 758 4829. Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi
Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.