Robotiikkaopetus

Robotiikka eri koulutustasoilla

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa robotiikkaan tutustuminen alkaa leikillisillä kokeiluilla. Lapset voivat löytää oivaltamisen ilon ja oppia uutta robotiikan opetuksessa, kun siihen kytketään ikätasoon sopivat pelit, leikit ja ongelmanratkaisu- sekä tutkimustehtävät.

Varhaiskasvatuksen robotiikassa korostetaan kokonaisprosessia eli ideointia ja innovointia, suunnittelua, rakentamista ja arviointia.

Ohjelmoinnin alkeet voivat alkaa vaikkapa siitä, että ohjataan päiväkotikaveria tekemään erilaisia asioita. Myös se on ohjelmointia, kun ulkovaatteet puetaan päälle kuvaohjeen mukaisessa järjestyksessä ennen ulosmenoa.

Luova rakentelu sekä esineiden ja yksinkertaisten mekanismien tutkiminen puolestaan tutustuttavat mekaniikkaan ja kehittävät kolmiulotteista hahmottamista. Innovoitiin ja arviointiin kannustetaan esimerkiksi ideoimalla leikki, joka leikitään ja sen jälkeen arvioidaan.

Varhaiskasvatuksen robotiikkaopetuksessa vahvistetaan lapsen tapaa ajatella sekä työskennellä. Robotiikka on myös väline, jolla opetetaan yhdessä tekemistä ja vuorovaikutusta.

Varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää esimerkiksi Bee-bot-, Blue-bot-, ja Dash-robotteja.

Perusopetus

Riihimäen peruskouluissa robotiikkaa opitaan osana muita oppiaineita. Se nivoutuu käsityöhön, ympäristöoppiin, fysiikkaan ja matematiikkaan.

Esimerkiksi kuudennen koululuokan matematiikassa robotiikka tarkoittaa vaikkapa toimintaohjeiden antamista ohjelmoimalla ja fysiikassa kitkaan perehtymistä. Oppilaan peruskoulupolun aikana robotiikka muuttuu sitä haastavammaksi, mitä pidemmälle koululainen perehtyy siihen.

Alakoulun viimeisillä luokilla robotiikkaa voi opiskella valinnaisena aineena ja se arvioidaan osana käsityötä.

Myös yläkoulussa robotiikan voi valita valinnaisaineeksi. Silloin robotiikkaa opetetaan omana aineenaan ja tavoitteena on, että ryhmän jäsenenä toimiva oppilas suunnittelee ja toteuttaa älykästä toimintaa sisältävän robotin sekä syventää CAD-suunnittelun, oppimisen, dokumentoinnin ja raportoinnin taitojaan. Opittavaa riittää monialaisesti ohjelmoinnista rakentamiseen ja lopulta robotin ajotekniikkaan.

Robotiikkaa opiskelleet riihimäkeläiset koululaiset korostavat sitä, kuinka robotiikka opettaa esimerkiksi tiimityöskentelyä, sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisua, luovuutta ja englanninkieltä.

Peruskoululaisilla on mahdollisuus osallistua myös koulupäivän jälkeen järjestettäviin vapaaehtoisiin robotiikkakerhoihin.

Riihimäen peruskouluissa robotiikan opiskelussa käytetään VEX IQ -kehitysalustaa. Yläkoulun viimeisellä luokalla ja Riihimäen lukiossa oppilaat siirtyvät käyttämään haastavampaa VEX EDR -kehitysalustaa.

Riihimäen perusopetuksessa robotiikkaa käsitellään laaja-alaisesti. Siksi käytämme termiä robotiikan yleissivistys.

Lukio-opetus

Sisältöä päivitetään!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0