Robo oppii -hanke

Riihimäellä voi opiskella robotiikkaa varhaiskasvatuksesta aina työelämään asti

Riihimäen kaupunki jatkaa profiloitumistaan robotiikan opintojen edelläkävijänä. Syksyn 2019 aikana Robo Riksu -hankkeen rinnalla on alettu toteuttaa Robo oppii -hanketta, jonka ensisijaisena tehtävänä on edistää robotiikan koulutusta Riihimäen seudulla. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella ja sen kesto on 1.8.2019–31.8.2021.

Hankkeessa laaditaan koulutustarjotin, joka käsittää noin 30 opintopisteen verran robotiikan alan opintoja. Koulutustarjottimen opintoja voivat suorittaa niin opiskelijat, työssäkäyvät, täydennyskouluttautujat kuin muutkin robotiikasta kiinnostuneet. Robo oppii -hankkeen koulutustarjotin rakennetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun, Hyria koulutuksen, Riihimäen lukion ja elinkeinoelämän kanssa.

Riihimäen kaupunki on valinnut strategiassaan robotiikan yhdeksi kärkihankkeistaan. Robotiikka laajenee jo lähivuosina ihmiselämän kaikille osa-alueilla, jonka johdosta robotiikan osaamista tarvitaan kasvavassa määrin. Robo oppii -hanke edesauttaa omalta osaltaan Riihimäen seutua tarjoamaan laaja-alaista ja työelämän tarpeet huomioivaa koulutusta verkko-oppimisympäristössä, joka on laadittu elinkeinoelämän tarpeet huomioiden.

Lisätiedot:

Pia Engström
kehityspäällikkö
040 629 7672
Eteläinen Asemakatu 4
sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Robotiikan opinnot Riihimäellä


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2