maatalous Tekniset palvelut Yleinen

Vuokrapeltoja tarjolla Riihiviidantien varrella

Riihimäen kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi peltoalueita aktiiviviljelyyn sekä kesantomaiksi kuuden vuoden ajaksi 1.1.2020 – 31.12.2025.

Tarjottavat vuokrapellot sijaitsevat Riihiviidantien varrella kaupungin omistamalla tilalla Ryttylä-1 (694-410-7-17).

Peltopalstoja on neljä kappaletta ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Palstojen sijainnit löytyvät liitekartasta.

Tarkempi viljelyala ja muut yksityiskohdat selviävät keväällä 2020, jolloin maanvuokrasopimus allekirjoitetaan. Vuokra-alueita on mahdollista täydentää peltoihin rajoittuvilla palstoilla, jotka ovat yksityishenkilön omistuksessa. Niistä laaditaan erilliset sopimukset.

Vuokrattavat peltolohkot eivät sisällä tukioikeuksia. Tukioikeuksista tehdään erillinen vuokrasopimus keväällä niitä hallinnoivan yksityishenkilön kanssa. Tukioikeuden vuokrahinta on 220,19 euroa /ha/vuosi.

Peltojen maanvuokrasopimus tehdään kaupungin hyväksymän mallin mukaan. Malli on liitteessä.

Tarjous koskee kaikki peltolohkoja ja siitä tulee ilmetä vuosivuokra euroa/ha (alv 0).

Tarjous tulee jättää suljetussa kirjekuoressa osoitettuna maankäyttöinsinöörille otsikolla Pellonvuokraus 2020-2025 osoitteeseen Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki.

Tarjousten jättöaika on 13.12.2019 – 3.1.2020 klo 13. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Karttaliite

Maanvuokrasopimuspohja

lisätietoja:

Werner Franzen, maankäyttöinsinööri etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.