Hallinto- ja konsernipalvelut Yleinen

Riihimäki valmistelee kestävän talouden ohjelmaa

Riihimäen kaupunki valmistautuu käynnistämään viisivuotisen kestävän talouden ohjelman vuosille 2021–2025. Ohjelman avulla kaupunki pyrkii hillitsemään kustannusten kasvua ja turvaamaan kaupungin elinvoimaisuuden. Kaupunginhallitus päättää ohjelman käynnistämisestä maanantaina 25. toukokuuta.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin menot saisivat kasvaa ohjelmakauden aikana vuosittain keskimäärin kaksi prosenttia. Palveluverkkouudistuksen valmistumisen jälkeen kestävän talouden ohjelmassa määriteltäisiin ja asetettaisiin rajat kaupungin investoinnille ja velanotolle. Ohjelman on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä ja sen laadintaan pyydetään mukaan sekä kaupungin henkilöstöä että kaupunkilaisia.

”Talousohjelman avulla etsimme yhdessä keinoja, joilla varmistamme kaupungin palvelut ja elinvoimaisuuden nyt ja tulevaisuudessa”, kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Riihimäen täytyy monen muun suomalaiskunnan tavoin tasapainottaa talouttaan. Kaupungin taloutta heikentää koronapandemian lisäksi kaupungin muuttuva ikärakenne ja sen vaikutukset palveluiden kysyntään.

Kaupungin talous ilman liikelaitoksia on tänä vuonna painumassa 5,1 miljoonan ylijäämän sijasta nollaan. Vesihuoltoliikelaitoksen ylijäämän ansiosta kaupungin tulos on tänä vuonna miljoona euroa ylijäämäinen. Vuonna 2021 kaupungin toimintamenojen on arvioitu kasvavan noin 14 miljoonalla eurolla. Valtiovarainministeriön huhtikuun talouskatsauksen mukaan vuonna 2021 kuntatalouden menot kasvaisivat 2,4 prosenttia. Riihimäellä kasvun on ennakoitu olevan 7,3 prosenttia.

”Sopeutustarve on seuraavien viiden vuoden aikana suuri, ja sopeuttamisessa tarvitaan laajasti erilaisia keinoja. Jos sopeutus toteutettaisiin ensi vuonna vain veroja korottamalla, pitäisi kunnallisveroprosenttia nostaa noin kolme prosenttiyksikköä. Tämä ei ole realistista”, Sulkko toteaa.

Lisätietoja:

Kari Ora
talous- ja hallintojohtaja
050 500 1945OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.