Hallinto- ja konsernipalvelut

Riihimäki tekee ilmoituksen mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta

Riihimäen kaupunki tekee tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta. Kaupunki kartoitti elokuussa tietokoneohjelmiensa käyttäjämääriä ja niiden käyttöaikoja. Kartoitus on tarpeen, sillä Riihimäellä on käytössään noin 130 erilaista ohjelmistoa, joiden käyttökustannukset ovat riippuvaisia niiden käyttäjä- tai lisenssimääristä.

Kaupunki toteutti kartoituksen ulkopuolisen toimijan ohjelmistolla, jonka asennuksessa tapahtui virhe. Ohjelmistotoimittajan virheen vuoksi kaupunki keräsi ohjelmistojen käytöstä tarkempia tietoja kuin alun perin oli tarkoitus. Ohjelmisto keräsi yksittäiseen työntekijään yhdistettäviä tietoja pelkän nimettömän käyttötiedon sijaan. Kun virhe huomattiin, ohjelmisto poistettiin ja tiedot hävitettiin.

”Kaupungin työntekijöille riski henkilötietojen väärinkäytöstä on vähäinen, sillä tietojen tarkasteluun oikeutettujen henkilöiden määrä oli pieni. Suhtaudumme tietosuojaan vakavasti, joten teemme asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle. Samalla toivomme saavamme linjauksen siitä, miten teknistä valvontaa pitäisi jatkossa toteuttaa kaupungin ulkopuolisten tahojen kanssa”, Riihimäen talous- ja hallintojohtaja Kari Ora sanoo.

Kaupunki valmistelee ohjelmiston määräaikaista käyttöönottoa uudestaan yhdessä henkilöstön kanssa syksyn 2019 aikana. Kaupunki on valmistellut keväästä 2019 alkaen kaupungin henkilöstöä koskevaa teknisen valvonnan ohjetta.

”Lisäksi kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota siihen, että henkilötieto tunnistetaan kaupungin kaikissa toiminnoissa ja tietojen käsittelyyn liittyvät prosessit otetaan aina huomioon sopimuksia tehdessä”, Ora sanoo.

 

Lisätietoja:

Hallinto- ja talousjohtaja Kari Ora, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4074


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.