Hallinto- ja konsernipalvelut Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyspalvelut Sosiaalipalvelut Tekniset palvelut

Riihimäki selvittää millainen tulevaisuuden palveluverkko olisi

Riihimäen kaupunki tekee kuluvan syksyn aikana suunnitelman tulevaisuuden palveluverkoksi vuosille 2019–2035. Työssä tarkastellaan kaupungin nykyisten ydinpalveluiden sijoittumista kaupungissa ja selvitetään palveluverkon toimivuus nyt ja tulevaisuudessa.

”Selvityksessä on mukana kaikki kaupungin tärkeimmät palvelut sivistyspalveluista sosiaali- ja terveyspalveluihin, liikunta- ja vapaa-aikapalveluista ympäristöpalveluihin. Toisin sanoen palveluverkkoselvitys on laaja ja se koskee koko kaupunkia ja jokaista kaupunkilaista”, Riihimäen rakennuspäällikkö Hannu Mattila sanoo.

Riihimäen palveluverkko koostuu 60:sta eri puolilla kaupunkia sijaitsevista toimitilasta.

Selvityksessä arvioidaan nykyisen palveluverkon toimivuutta tulevaisuudessa, kun otetaan huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, kaupungin tulevaisuuden kasvusuunnat, väestönkehitys, olemassa olevat kiinteistöt ja niiden kunto ja kaupungin taloudellinen tilanne. Selvityksessä tarkastellaan myös palvelujen saatavuutta.

Palveluverkkoselvityksen yhteydessä laaditaan kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa kaupungin väestöennusteen mukaisiin tarpeisiin. Suunnitelmat toimivat kaupungin kehittämisen pohjana ja luovat pohjaa muun muassa palveluiden sijoittumista koskeville päätöksille.

”Selvityksen tavoitteena on kartoittaa millainen palveluverkko palvelisi parhaiten riihimäkeläisiä. Lisäksi selvityksen avulla halutaan saada selville, miten kaupunki voisi tiivistää tilankäyttöään, lisätä tilojen käyttöastetta ja samalla huolehtia kuntalaisten palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta”, Riihimäen rakennuspäällikkö Hannu Mattila sanoo.

Selvitystyö on alkanut toukokuussa, ja esityksen tulevaisuuden palveluverkosta on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä seminaarissa 21.–22.10. Valtuustossa palveluverkkoa käsitellään joulukuussa.

Kuntalaisille järjestetään suunnittelun yhteydessä syyskuussa palveluverkkoon liittyvä sähköinen kysely. Kaupunki järjestää syyskuussa myös keskustelutilaisuuden, jossa käydään läpi kyselyn tuloksia ja keskustellaan eri vaihtoehdoista.

Kaupunki tiedottaa kyselystä ja keskustelutilaisuudesta myöhemmin.

 

Lisätietoja:

Rakennuspäällikkö Hannu Mattila, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4872

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1

Kommentit on suljettu.