Hallinto- ja konsernipalvelut Yleinen

Riihimäki selvittää kaupunkilaisten kuulumisia robottipuheluiden avulla

Riihimäki aloittaa toukokuussa kokeilun, jossa robottipuhelujen avulla selvitetään kaupunkilaisten ja yritysten kuulumisia ja jaksamista koronapandemian keskellä. Puheluiden tavoitteena on löytää uusia keinoja kartoittaa ja kysyä tilannetta sekä palveluntarvetta. Kokeilussa yhdistyvät kaupungin huoli asukkaistaan, kokeiluhenki ja digitalisaation mahdollisuudet.

Riihimäen kaupunki toteuttaa tämän vuoden aikana vähintään kahdeksan robottipuhelukierrosta. Puheluiden aihepiirit, kohderyhmät ja tavoitteet vaihtelevat. Kaupungin tarkoituksena on toteuttaa oma soittokierros asukkaiden lisäksi myös paikallisille yrittäjille. Kaupunki harkitsee puheluiden hyödyntämistä myös muissa kuin koronaan liittyvien palveluiden kehittämisessä.

Ensimmäinen puhelukierros toteutetaan tiistaina 12. toukokuuta, jolloin robotti soittaa noin 14 000 kaupunkilaiselle. Robotti ei soita alle 18-vuotiaille asukkaille, yritysnumeroihin tai numeroihin, joissa on markkinointikielto.

”Ensimmäisen puhelun tavoitteena on selvittää, miten koronapandemia on vaikuttanut kaupunkilaisten arkeen. Puhelun avulla saatava tieto auttaa meitä muokkaamaan palvelujamme kriisin keskellä”, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko kertoo.

Jopa 18 000 puhelua tunnissa

Puhelurobotti pystyy parhaimmillaan soittamaan jopa 18 000 puhelua tunnissa, joten kohderyhmien tavoittaminen tapahtuu hyvinkin nopeasti. Riihimäen kaupungin asukkaille soittava puhelurobotti puhuu kaupunginjohtaja Sami Sulkon äänellä.

Kaikkien kohderyhmään kuuluvien riihimäkeläisten puhelinnumerot eivät välttämättä ole saatavilla. Näin on esimerkiksi salaisten numeroiden kohdalla. Tämän vuoksi kaupunkilaisilla on mahdollisuus soittaa palveluntarvetta kartoittavaan palveluun myös itse numeroon 09 4255 0326.

Riihimäen kaupunki toimii hankkeen toteuttajana. Tekniset ratkaisut robottipuheluihin toimittaa On-Time Research Solutions Oy, joka on Pohjoismaiden johtava automaattipuheluiden soittopalvelu. Hankkeen rahoittajana on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

”On hienoa päästä tekemään yhteistyötä Riihimäen ja Sitran kanssa. Tiedämme, että puhelurobottimme soittotehokkuus antaa mahdollisuuden auttaa ihmisiä tänä poikkeuksellisena aikana,” Customer Success Manager Mikko Kohonen On-Timelta toteaa.

Sitra rahoittaa ja koordinoi kokeiluhankekokonaisuutta

Sitra rahoittaa Riihimäen kaupungin robottipuheluja osana Kansanvallan peruskorjaus -projektiaan, jonka yksi keskeinen tavoite on kehittää uudenlaisia osallisuuden tapoja sekä parantaa suomalaisen päätöksentekojärjestelmän uudistumiskykyä. Riihimäen kokeilut on osa Sitran käynnistämää ja koordinoimaa hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Kuhmoinen ja Loviisa. Eri kunnissa tehtävillä kokeiluilla on osin omat painotuksensa, kohderyhmänsä ja tavoitteensa. Näin hankekokonaisuudesta saadaan mahdollisimman paljon valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevaa tietoa.

Johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo, että uudenlaisilla kuulemisen ja osallistamisen välineillä on mahdollista parantaa koko kansakunnan reagointikykyä ja kohdentaa rajallisia voimavaroja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

”Kansanvallan peruskorjaus -projektin keskeisiä tavoitteita on ollut parantaa ihmisten osallisuutta. Tämän pohtiminen olisi itse asiassa myös kuntien tehtävä, sillä Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Koronapandemia vielä korostaa tätä tarvetta”, Kivelä sanoo.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko, Riihimäen kaupunki, 040 661 4010, sami.sulkko@riihimaki.fi

Asiantuntija Joonas Leppänen, Sitra, 040 767 1228, joonas.leppanen@sitra.fi

Customer Success Manager Mikko Kohonen, On-Time Research Solutions Oy, 044 501 0523, mikko.kohonen@ontime.fi

Kysymyksiä ja vastauksia robottipuheluista



OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3

Kommentit on suljettu.