Kaavoitus Kaupunkitekniikka Tekniset palvelut

Riihimäki saa tänä vuonna pysäköintiohjelman

Riihimäellä laaditaan kuluvan vuoden aikana kaupungin ensimmäinen pysäköintiohjelma. Ohjelmassa määritellään linjaukset asukas-, asiointi-  ja työpaikkapysäköintiin sekä aseman liityntäpysäköintiin. Kohdealueena työssä on Riihimäen asemakaava-alue eli tarkempia tarkasteluja tehdään asemanseudun ja keskustan alueilla. Työ aloitetaan tunnistamalla pysäköintiin liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita.

”Toukokuussa asemanseudun ja keskustan alueilla selvitetään pysäköintialueiden käyttöasteet ja tehdään haastattelukysely merkittävimpien kiinteistöjen omistajille ja isännöitsijöille. Asukkaiden ja yrittäjien näkemyksiä pysäköinnistä kerätään verkkokyselyn avulla. Nykyisin Riihimäen keskustan alueella on seitsemän yleistä pysäköintialuetta sekä kadunvarsipaikkoja. Lisäksi asemanseudulla on 835 ajoneuvojen liityntäpysäköintipaikkaa, jotka on tarkoitettu Riihimäellä autosta junaan vaihtaville matkustajille. Polkupyörien pysäköintiin asemanseudulla on 529 paikkaa”, kaavoitusinsinööri Paula Leppänen.

Nykytilanteen selvityksen jälkeen suunnitellaan kehittämistoimenpiteitä pysäköintiä varten sekä tarkistetaan kaavoituksessa nykyisin käytössä olevia, pysäköintiä koskevia määräyksiä. Asemakaavassa on tavallisesti määräys siitä, kuinka monta pysäköintipaikkaa rakennettavalle tontille tulee toteuttaa. Tämä niin kutsuttu pysäköintinormi on Riihimäellä yleisesti ollut ydinkeskustassa yksi autopaikka 100:a asuinkerrosneliömetriä kohti  ja keskustan ulkopuolella yksi autopaikka yhtä asuntoa tai 85:ttä asuinkerrosneliömetriä kohti. Liike- ja toimistotilojen osalta autopaikkoja on keskustassa vaadittu yksi 70:tä kerrosneliömetriä kohti. Asemakaavojen pysäköintinormien tarkistus voi luoda mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen nykyistä joustavammin.

”Pysäköintiohjelmaa tehtäessä pyritään tunnistamaan pysäköintitarpeiden yleiset muutostrendit ja luomaan juuri Riihimäelle sopivia ratkaisuja. Ohjelmaa on tärkeää tehdä yhteistyössä kaupungin asukkaiden, yrittäjien, poliittisten päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Ehdotuksia pysäköintijärjestelmän uudistamiseksi käydään lävitse elokuussa järjestettävässä työpajassa, jonne kutsutaan keskeisten sidosryhmien edustajia. Pysäköintiohjelma viimeistellään syksyn aikana, ja sen tuloksia on tarkoitus hyödyntää asemanseudun yleissuunnittelussa, joka on myös käynnissä tänä vuonna”, kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki.

Riihimäen kaupunki on saanut pysäköintiohjelman laatimiseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää, liikkumisen ohjauksen hankkeisiin tarkoitettua valtionavustusta 31 093 euroa. Lisäksi hankkeeseen kuuluu omarahoitusosuus, joka muodostuu kaupungin omasta työpanoksesta. Hankkeen vetäjänä toimii kaavoituksen palvelualue, ja siihen osallistuu asiantuntijoita kaupungin eri hallintokunnista. Kaupunki hankkii asiantuntijatyön ostopalveluna WSP Finland Oy:ltä.

Pysäköintiohjelma toteuttaa Riihimäen kaupunkistrategiaa, jonka mukaan Riihimäki pyrkii kehittymään pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina. Keskustan ja asemanseudun alueille on laadittu visio, jonka mukaan kaupunkirakennetta täydennetään ja uusia asuntoja rakennetaan jalankulkuetäisyydelle asemasta ja keskustan palveluista. Täydennysrakentamisen edellytyksenä on keskustan ja asemanseudun pysäköintijärjestelmän uudistaminen. Pysäköintiohjelman kaltaisessa hankkeessa on mahdollista yksittäisiä kaavahankkeita laajemmin selvittää kaupunkiin sopivia ajoneuvo- ja pyöräpysäköinnin ratkaisuja.

Pysäköintiohjelmatyön edistymistä voi seurata Riihimäen kaupungin verkkosivuilla www.riihimaki.fi/kaavoitus.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4826

kaavoitusinsinööri Paula Leppänen, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4827

Lisätietoa liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista ja muista rahoitusta saaneista hankkeista: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-liikkumisen-ohjauksen-valtionavustusta

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.