Yleinen Ympäristö ja luonto

Riihimäki rakentaa kestävää elämäntapaa

Riihimäen kaupunki on allekirjoittanut Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksen. Sen avulla edistetään kestävää kehitystä konkreettisin teoin. Sitoumuksella kannustamme ja autamme riihimäkeläisiä kestävämpään elämään. Tämän tavoitteen edistämiseksi toimii tammikuussa käynnistynyt Kestävä elämä riihimäkeläisille (KERI) -hanke.

KERI-hankkeessa kartoitetaan ja kootaan kestävän elämäntavan palvelut helpottamaan vastuullisten valintojen tekemistä. Samalla lisätään tietoisuutta kestävästä elämäntavasta. Lisäksi suunnitellaan lainaamotoiminnan perustamista ja luodaan mahdollisuus kestävän elämäntavan yhteisön muodostumiselle. 

Kestävän elämäntavan tietoisuuden laajeneminen ja valinnan mahdollisuuksien tuominen näkyväksi voi vähentää ympäristöahdistusta. Verkoston kautta kaupunkilaiset voivat jakaa tietoa sekä toimia aktiivisesti ja esimerkillisesti kestävän tulevaisuuden mahdollistamiseksi myös tuleville sukupolville. Sitoumus on luettavissa osoitteessa: https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/433890 

KERI-hankkeesta voi lukea lisää hankkeen verkkosivuilta: https://www.riihimaki.fi/palvelut/ymparisto/ymparistotietoisuus-ja-viestinta/kestava-elama-riihimakelaisille-keri-hanke/

Lisätietoja voi kysyä hankkeen projektikoordinaattorilta Miia Herzonilta.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.