Päätöksenteko Sivistyspalvelut Yleinen

Riihimäki vahvistaa panostustaan robotiikkaan

Riihimäki on kehittynyt Suomen robotiikkaopetuksen pääkaupungiksi, jonka robotiikkaopetusta kohtaan on suurta kiinnostusta myös kansainvälisesti. Siksi Riihimäki panostaa robotiikkaan jatkossa entistä enemmän. Samalla robotiikkakampuksen kehittäminen etenee ripeästi.

Robotiikka on Riihimäen näkyvyyden ja tunnettavuuden vuoksi kaupungin tärkeimpiä strategisia kärkihankkeita. Lähivuosien aikana robotiikan rakenteita vahvistetaan Riihimäellä entisestään ja kaupunki tavoittelee robotiikan kansainvälisten MM-esikarsintakilpailujen järjestämisoikeutta.

Myös yliopistojen kanssa tehtävä robotiikkayhteistyö tehostuu lähitulevaisuudessa. Tässä yhteistyössä on tärkeää opettajiksi opiskelevien opetusharjoittelut Riihimäen oppilaitoksissa sekä korkea-asteen opiskelijoiden robotiikkaan liittyvien opinnäytetöiden ohjauksen vahvistaminen.

Pidemmän aikajakson tavoitteena on, että vuoden 2023 jälkeen noin 40 opiskelijaa aloittaa robotiikkaopinnot Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Riihimäki perustaa robotiikkaan keskittyvän kehittämisjohtajan viran ja tehtävää siirtyy hoitamaan elokuun alusta lähtien Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Esa Santakallio. Samalla Riihimäen sivistysjohtajan vakinainen virka julistetaan haettavaksi.

”Riihimäellä on robotiikan opetuksessa noin kolmen vuoden etumatka muihin verraten ja Riihimäki on ainoa Helsinki-Tampere-kasvukäytävän kunnista, jolla robotiikka on kärkihankkeena. Jotta me säilytämme etumatkamme ja parannamme sitä, on robotiikkaan panostettava paljon”, Santakallio sanoo.

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee sivistysjohtajan viran haettavaksi asettamista seuraavassa kokouksessaan maanantaina 27. huhtikuuta.

Robotiikan kehittämisjohtajan tehtävänä on robotiikkakampuksen ja robotiikkaopetuksen kehittäminen. Hän vastaa robotiikkaan varattujen resurssien kohdentamisesta sekä robotiikkakampuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun, Hyria-koulutuksen, lukion robotiikkaopetuksen ja yhteistyön koordinoinnista.

Lisäksi hän luo uusia hyviä kansainvälisiä suhteita ja rakentaa luottamusta alkavan hankekauden rahoituksen turvaamiseksi. Kehittämisjohtajan alaisuudessa toimivat robotiikkahankkeiden työntekijät sekä robotiikan kehittäjäopettajat.

”Tavoitteena on, että Riihimäen robotiikka kytkeytyy aiempaa vahvemmin elinkeinoelämään ja Riihimäelle syntyy siihen liittyen uutta elinkeinoelämän toimintaa, kuten yrityshautomo, yritysten tuotekehitystä ja uusia työpaikkoja”, Santakallio kuvailee.

Perusrahoituksen lisäksi robotiikkastrategian toteuttamiseen haetaan rahoitusta Euroopan unionilta ja muuta ulkopuolista rahoitusta.

Robotiikan kehittämisjohtajan virka on määräaikainen ajalla 1.8.2020-31.7.2025. Riihimäen sivistysjohtajan virka on tulossa haettavaksi muun muassa Kuntarekryyn.

Lisätiedot:

Sami Sulkko, Riihimäen kaupunginjohtaja

Puh: 040 661 4010

Esa Santakallio, Riihimäen sivistysjohtaja

Puh: 040 330 4450



OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2

Kommentit on suljettu.