Riihimäki – En dynamisk hemstad

Riihimäki är en dynamisk stad med fackhögskoleutbildning och utomordentligt goda trafikförbindelser inom Helsingfors – Tammerfors axeln.

Vår positiva utveckling baserar sig främst på högt kunnande inom informations- och mediateknologin, datakommunikation samt teknik och marknadsföring.

Riihimäki officiella service har utvecklats väl och näringspolitiken är aktiv. Vårt kommerciella utbud är bra och vi har ett rikt kulturliv samt mångsidiga möjligheter för fritidsverksamhet.

Utgångspunkten i all vår verksamhet är hög kvalitet, optimala kostnader samt flexibilitet. Vi satsar på nya företag och vidareutveckling av de redan etablerade.

Det är viktigt för oss att både våra nya invånare och nuvarande stadsbor trivs i Riihimäki.

Riihimäki har intagit sin position bland de växande framgångsrika städerna i Finland.

Seppo Keskiruokanen, Stadsdirektör


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0