Stadens branscher

Den tekniska sektorn

Kastanjapuisto 2011Den tekniska sektorns viktigaste uppgifter är att ha omsorg om förutsättningarna för samhällsbygget, att sköta tekniska funktioner samt att utveckla bostadsförhållandena i staden.

Stadens vattenverk levererar vatten till 25 980 konsumenter.

Miljövård och byggnadstillsyn

Myndigheternas uppgifter i samband med miljövården och byggnadstillsynen sköts av en miljönämnd. Miljövården omfattar utöver myndighetstillsynen även förpliktelser i samband med uppföljningen av miljötillståndet, rådgivning och upplysning i miljöfrågor.

Byggnadstillsynsmyndigheten har som uppgift att kontrollera att planerna följs, att sköta handläggningen av tillstånden för byggande och för andra åtgärder samt att för sin del övervaka den byggda miljön och byggnadernas underhåll. Riihimäki stad beviljade år 2013 sammanlagt 295 bygglov. Totalt uppfördes 238 byggnader.

Sektorn för grundtrygghet

TalotSyftet med grundtrygghetstjänsterna är att stödja invånarnas självständiga försörjning samt förbättra deras funktionsduglighet och sociala välfärd. Barnens dagvård, socialarbetet och hemtjänsten genomförs regionalt i multidisciplinär samverkan. Staden är indelad i tre serviceområden: det västra, det östra och det norra.

Hälso- och sjukvård

För stadbornas primärvård svarar samkommunen för Riihimäkinejdens hälsocentral och för den specialiserade sjukvården Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, av vars inrättningar regionsjukhuset ligger i Riihimäki.

Skol- och bibliotekssektorn

Ensimmäinen kirjastotalo, 1986Stadens skolsektor omfattar av 11 grundskolor (åtta lågstadier, tre högstadier), två gymnasieskolor (dag- och vuxengymnasieskola), ett medborgarinstitut och ett musikinstitut. Till skolsektorn hör också stadsbiblioteket, läromedelscentralen och stadens väveri.

Övriga läroanstalter

  • Tavastlands yrkeshögskola, enheten i Riihimäki
  • Hyvinge-Riihimäki utbildningscenter för vuxna, enheten i Riihimäki 

Kultur och fritid

kuva Riihimäen kaupunginmuseoRiihimäki är en mångsidiga kulturstad. Här finns sammanlagt sex museer och utställningslokaler: Riihimäki Konstmuseum, Finlands glasmuseum, Finlands Jaktmuseum, Riihimäki stadsmuseum och Valtakunnallinen työväentalomuseo (Folkets hus-museum).

I Riihimäki finns också en aktiv professionell teater med allsidig repertoar – inklusive uruppföranden. ”Sommarkonserter i Riihimäki” är en nationellt och internationellt uppskattad årlig kammarmusikfestival som ingår i Finland Festivals.

En extra färgklick skänker också de årliga mässorna kring temana och trädgård samt den internationella vildmarksmässan som arrangeras vartannat år.

För sport- och idrottsentusiaster bjuder Riihimäki på uppsjö av möjligheter: badhuset/utebassängen, idrottshuset och bowlinghallen, tennishallen, ishallen och konstisen, slalombackarna i Riutta, de gräs-bevuxna fotbollsplanerna…

Därutöver har staden flera tiotal övriga platser för friluftsliv och motion. Det finns två idrottsparker och cirka halvannan mil belysta spår och motionsslingor.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0