Riihimäki i siffror

Areal och geografiskt läge

Viistoilmakuva 15

Riihimäkis total areal är 126 km2, av vilka

 • jordareal 121 km2
 • vattenareal 5 km2
 • detaljplanerat område 2 470 ha
 • område med strandplan 232 ha
 • i stadens ägo 1 972 ha

Befolkningstäthet 242 boende/km2

Läge ur trafiksynpunkt

Avstånd från Riihimäki / km Landsväg
Helsingfors 69
Tavastehus 36
Hyvinge 14
Lahtis 61
Tammerfors 113
Åbo 156
Forssa 70

Befolkning

Befolkning 31.12.2017

 • Totalt 29 021

Åldersfördelning

Åldersfördelning 31.12.2017

åldrarna 0-6 7,4 %
åldrarna 7-18 13,7 %
åldrarna 19-64 58,9 %
över 65 20,0 %

Skattesatser år 2018

 • Kommunalskatt 20,5 %
 • Allmän fastighetsskatt 1,45 %

Bokslut 2017 / Några siffror

Avkastningar 30,2 milj. €
Kostnader 169,4 milj. €
Årsbidrag 19,1 milj. €
Skatt inkomst 121,7 milj. €
Investeringar 12,7 milj. €

Näringar

Arbetsplatser per näringsgren

 • Service 72,2 %
 • Förädling 26,2 %
 • Primärproduktion 0,4 %
 • Okända 1,2 %

Förvaltning och beslutsprocesser

Platsfördelningen i stadsfullmäktige under mandatperioden 2017-2020

Samlingspartiet 11
Finlands Socialdemokratiska Parti 11
Vänsterförbundet 9
Finlands Kristdemokrater 3
Sannfinländarna 3
Centern i Finland 1
Gröna förbundet 5
Totalt 43

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2