Riihimäki – hemstaden puhaltaja-patsas takaa, syksy

Riihimäki är en livlig, dynamisk stad med ypperliga trafikförbindelser på axeln Helsingfors – Tammerfors i södra Finland. Avstånden i själva staden är korta och servicen finns på nära håll. Tack vare det täta nätet av väg- och tågförbindelser går det snabbt att vid behov ta sig till orter i alla väderstreck.

Riihimäki driver en aktiv näringspolitik och har bastjänster som fungerar. Staden har ett rikt och varierat utbud av skolor: allt från förskola till yrkeshögskolenivå. Alla åldrar har goda möjligheter till utbildning. De mångsdiga kultur-,motions- och övriga fritidstjänsterna finns inom räckhåll för alla. Staden vinnlägger sig om att både inflyttare och urinnevånare ska trivas och ha det bra i sin stad.

Staden satsar dessutom kraftigt inte bara på nya företag utan också på utvecklingsmöjligheter för de företag som redan finns. Vi fokuserar på god kvalitet, kostnadseffektivitet och smidighet.

Från järnvägshållplats till stad

Ratapiha

Stadens historia leder sitt ursprung till de tider då järnvägslinjen Helsingfors-Tavastehus byggdes år 1862 och banan från Riihimäki till S:t Petersburg invigdes år 1870. I Hausjärvi, en nästan obebodd avkrok, låg en hållplats som döptes till Riihimäki.

År 1919 var Riihimäki redan ett tättbefolkat samhälle med egna fullmäktige och rätt att tillsätta ämbetsmän och kommittéer. År 1922 grundades Riihimäki köping, som blev stad år 1960.

Vänorter och samarbetskommuner

Riihimäki har sammanlagt sju vänorter och fyra samarbetskommuner.

Vänorter

Land Stad Året då samarbetsförbildelsen knöts
Sverige Karlskoga 1940
Danmark Aalborg 1949
Tyskland Bad Segeberg 1954
Norge Skedsmo 1958
Ryssland Gus-Hrustalnyj 1960
Island Nordurthing 1966
Ungern Szolnok 1969

 

Samarbetskommuner

Land Stad Året då samarbetsförbildelsen knöts
Lettland Olaine 1997
Litauen Jonava 1999
Spanien La Granja de San Ildefonso 2001
Kina Suzhou 2004

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 8 Ei 6 Kyllä 8 Ei 6