Katu- ja puistoyksikkö Yleinen Ympäristö ja luonto

Riihimäki mukana valtakunnallisessa hankkeessa torjumassa vieraslajeja

Riihimäellä on vuodesta 2017 torjuttu järjestelmällisesti jättipalsamiesiintymiä työkuntoutujista koostuvan ryhmän avulla ja ryhmä aloitti torjuntatyöt taas tällä viikolla. Vuonna 2018 tiimi torjui jättipalsamia 39 kohteessa, jolloin toimenpidealue oli yhteensä noin 43 000 m2.  Nyt tämä toiminta on osa VieKasLIFE-hanketta.

Etsintäkuulutus: keltamajavankaali ei kuulu Suomen luontoon. Ilmoitathan havaintosi. Kuva: Päivi Sundman.

VieKasLIFE on Suomen suurin ja kattavin vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietouden levittämiseen keskittyvä hanke, joka jatkuu vuoteen 2023. Valtakunnallisessa hankkeessa, jota Suomen luonnonsuojeluliitto koordinoi, on mukana esimerkiksi kansalaisjärjestöjä, kuntia ja ympäristöhallinnon tahoja. Hankkeen tavoitteena on saada kaikki suomalaiset mukaan ehkäisemään, tunnistamaan ja torjumaan haitallisia vieraskasveja, sekä luoda yhteistyöverkostoja esimerkiksi kansalaisten, järjestöjen ja kuntien kanssa tämän työn toteuttamiseksi.

Hankkeen toiminta keskittyy haitallisiin kasvilajeihin, joista kolme lajia on nostettu tärkeimmiksi kohdelajeiksi. Jättiputket ja jättipalsami ovat jo laajalle levinneitä vieraslajeja Suomessa, ja niiden määrää hanke pyrkii vähentämään merkittävästi. Keltamajavankaali taas on melko uusi ja vielä vähälukuinen vieras luonnossamme, ja sen kaikki kasvustot on tarkoitus poistaa luonnosta hankkeen aikana.

Kaikki kolme lajia ovat olleet lainsuojattomia Suomessa vuodesta 2016, jolloin vieraslajilaki ja -asetus tulivat voimaan. Niiden mukaan EU:n tai kansallisen listan vieraslajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Näitä lajeja ei siis saa kasvattaa kiinteistöllä, vaan omistajan on poistettava istutus ja hävitettävä kasvinosat niin, ettei laji pääse leviämään uusille alueille.

Jättipalsami

Jättipalsamin torjunnassa on tärkeää keskittyä niille kohteille, joilta laji on vielä mahdollista hävittää niin, ettei se välittömästi leviä uudelleen lähialueilta. Tämän varmistamiseksi lajin levinneisyydestä tarvitaan mahdollisimman kattava tieto, ja sen keräämisessä kansalaiset voivat olla korvaamattomana apuna. Jättipalsami onkin VieKasLIFE-hankkeen kansalaistiedetoiminnassa tärkeimpänä kohdelajina.

Riihimäen lisäksi myös Jyväskylän kaupunki on VieKasLIFE-hankkeen kumppani. Molemmat kaupungit tekevät pitkäjänteistä työtä vieraslajiongelman ratkaisemiseksi. Nyt Jyväskylässä kokeillaan uutena jättipalsamin torjuntakeinona lammaslaidunnusta. Noin kahdeksan hehtaarin metsäinen alue kaupungin keskustan tuntumassa otetaan lammaslaidunnukseen tänä kesänä. Alueella seurataan sitä, kuinka hyvin jättipalsami maistuu lampaille ja onnistuvatko laiduntajat vuosien kuluessa kokonaan saamaan vieraslajin pois laitumelta. Riihimäen ja Jyväskylän kokemukset jaetaan myös muiden Suomen kuntien hyödynnettäviksi hankkeen kautta.

Keltamajavankaali

Keltamajavankaali on näyttävä märkien paikkojen kasvi, joka tuotiin Suomeen alunperin vesipuutarhoihin. Nyt laji on levinnyt luontoon ainakin Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa, mutta sitä todennäköisesti löytyy luontoon karanneena eri puolilta eteläistä Suomea. Nyt tavoitteena onkin löytää kaikki lajin esiintymät Suomessa tämän vuoden aikana, joten ilmoitathan kaikki havaintosi!

Voimakkaana kilpailijana keltamajavankaali peittää alleen ja tukahduttaa kosteikon alkuperäisen kasvillisuuden. Uusille kasvupaikoille se leviää helposti paitsi puutarhajätteiden mukana niin myös vesistöjä myöten, sillä virtaavan veden mukana sen kelluvat siemenet kulkeutuvat pitkiäkin matkoja. Koska lajille sopivia kasvupaikkoja on Suomessa runsaasti, olisi ehdottoman tärkeää saada laji pois Suomen luonnosta ennen kuin se on levinnyt hallitsemattomasti vesistöjemme rannoille.

Jos keltamajavankaalia on puutarhassasi, kannattaa laji pikimmiten vaihtaa toiseen. Ainoastaan kaikkien esiintymien poistaminen Suomesta on riittävän tehokas keino tämän haitallisen vieraslajin levittäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. VieKasLIFE-hankkeen asiantuntijoilta Marttaliitosta saa ohjeita keltamajavankaalin ja muidenkin puutarhan vieraslajien poistamiseen sekä ehdotuksia korvaavista, alkuperäisluonnolle turvallisista vaihtoehdoista.

Jättiputkien osalta kaupungin puisto-osasto on tehnyt torjuntaa jo 1990-luvulta ja siinä on saatu hyviä tuloksia. Lähes kaikki tunnetut esiintymät on saatu nujerrettua Riihimäellä.

Riihimäen vieraslajihavainnoista voi ilmoittaa kaupungille paikkatietopohjaisen karttakyselyn avulla.

Valtakunnallisesta vieraslajiportaalista löytyy paljon tietoa vieraslajeista ja niiden torjuntakeinoista. Asukkaat voivat portaalin kautta ilmoittaa valtakunnallisesti havainnoistaanhttps://www.vieraslajit.fi/

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1

Kommentit on suljettu.