Yleinen Ympäristö ja luonto

Riihimäki mukana haastamassa yrityksiä ilmastotekoihin

Riihimäki on mukana seitsemän kunnan hankkeessa, jonka tavoitteena on tuoda vähähiiliset toimintatavat yritysten perustoimintoihin. Yritysten tietoisuutta, sitoutumista ja osaamista kehitetään ja niille tarjotaan työkaluja päästövähennyksiin ja seurantaan. Hankkeessa luodaan toimintatapa, jota testataan aluksi Riihimäen lisäksi myös muissa Fisu-kunnissa (Finnish Sustainable Communities) eli Turussa, Forssassa, Hyvinkäällä, Iissä, Joensuussa ja Lappeenrannassa.

Jatkossa metodit laajennetaan kaikkien Suomen kuntien käyttöön. Riihimäellä hankkeen uskotaan tuovan uusia ilmastotekoihin sitoutuneita yrityksiä sekä aktiivisesti toimivan yhteistyöverkoston.

”Mukana olevien kuntien panostuksen lisäksi hankkeeseen on saatu ympäristöministeriön rahoitusta. Ohjaukseen saamme kovatasoista asiantuntija-apua muun muassa Sitrasta, useista ministeriöistä, Kuntaliitosta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Motivasta. Fisu-kuntien verkosto on merkittävä tuki Riihimäen ympäristötyölle ja tämä hanke on yksi konkreettinen osoitus yhteistyön hyvistä tuloksista”, Riihimäen ympäristöjohtaja Elina Mäenpää kertoo.

Hanke käynnistyy syksyllä 2019 ja jatkuu lokakuun 2020 loppuun. Riihimäellä hanke tarkoittaa yhteistyön lisääntymistä ja tiedon jakamisen tehostumista. Hyviä käytäntöjä on jo luotu ja niiden kirkastaminen sekä tuominen yritysten ulottuville selkeästi ja helposti on hankkeen ydinajatus.

”Yhteistyön lisääminen Riihimäen yritysten, yhteisöjen ja kaupunkiorganisaation välillä on tavoitteena myös resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartassa. Tämä hanke lisää mahdollisuuksia yhteistyöhön ja tuo kestävän liiketoiminnan kehittämistä alueemme yrityksiin. Osaamisen kehittäminen edistää myös kilpailukykyä”, Riihimäen ympäristöasiantuntija Jenni Takala kuvailee.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.