Elinkeinopalvelut Hallinto- ja konsernipalvelut Yleinen

Riihimäki kirkastaa strategiaansa – elinvoimatoimialueen muodostamisella vauhditetaan uusia toimintamalleja

Riihimäen kaupunki on käynnistänyt strategian päivittämisen. Päivitystyön tavoitteena on kaupungin tavoitteiden ja strategisten kärkihankkeiden kirkastus ja mittareiden jalostus tasapainotettuun tuloskorttiin. Strategian päivittämisen pohjalta käynnistyy politiikkaohjelmien priorisointi, niputtaminen, toimenpiteiden suunnittelu ja mittareiden laatiminen loppuvaalikaudelle.

”Riihimäen strategia on noteerattu yhdeksi Suomen parhaimmista eri tahojen toimesta. Meillä on kuitenkin syntynyt tarve strategian ytimien kirkastamiseen, toimeenpanoon liittyvien toimenpiteiden priorisointiin ja mittarien selkiyttämiseen. Mittarien uusiminen liittyy myös tasapainotetun tuloskortiston käyttöönottoon ja kannustinmekanismien kehittämiseen”, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Strategiaa tehdään yhdessä asukkaiden kanssa

Riihimäen tavoitteena on olla elinkeinoelämän ja osaajien ja asukkaiden arjen ja vapaa-ajan kohtaamispaikka. Kaupunki haluaa parantaa yritysten ja oppilaitosten toimintaedellytyksiä ja huolehtia siitä, että tulevaisuudessa merkittävä osa pendelöijistä voisi tehdä töitä Riihimäellä. Lisäksi Riihimäellä halutaan huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista ja palveluista.

”Tavoitteenamme on, että Riihimäellä on maakunnan aktiivisimmat ja tyytyväisimmät asukkaat”, Sulkko kertoo.

Tämän varmistamiseksi kaupunki kutsuu kaupunkilaiset mukaan strategian kirkastamiseen. Riihimäkeläiset voivat osallistua strategiatyöhön monin eri tavoin. Kaupunki järjestää kevään aikana asukas- ja sidosryhmätilaisuuksia, jossa kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteitään ja esittää näkökulmia strategian kirkastamiseksi.

Lisäksi toukokuussa on tulossa strategiaan ja hyvän elämän edellytyksiin liittyvä kysely riihimäkeläisille, jonka tarkoituksena on selvittää kuntalaisten ajatuksia nykyisistä vahvuuksista ja tulevaisuuden kehitys- ja painopistetarpeista. Parhaillaan Riihimäen kaupunki selvittää sitä, millainen Riihimäki on paikallisten ja muualla asuvien mielestä. Bränditutkimukseen voi vastata kaupungin kotisivuilla olevan linkin kautta 11. huhtikuuta asti.

Strategian tarkistamista valmistellaan yhdessä asukkaiden, yritysten ja henkilöstön kanssa. Valmisteluun pidetään tilaisuuksia ja kaksi kyselyä. Syksyllä strategian tarkistaminen käsitellään kaupunginvaltuustossa.

Strategiatyön aikataulu:
– Brändikysely on käynnissä ja päättyy 11. huhtikuuta
– Hyvä Riihimäki ja strategiakysely 1.–31. toukokuuta
– Ensimmäinen yleisötilaisuus 2. toukokuuta
– Toinen yleisötilaisuus 3. toukokuuta
– Kolmas yleisötilaisuus 9. toukokuuta
– Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittely 7. lokakuuta

Osana strategiatyötä Riihimäen kaupunki uudistaa hallinto-organisaatiotaan

”Organisaatiouudistukseen avulla kaupunki pystyy jatkossa vastamaan paremmin strategian mukaisiin tavoitteisiin, muuttuviin palvelutarpeisiin ja varautumaan mahdollisiin muutoksiin palvelujen tuotantotavoissa”, Sulkko kertoo.

Uudessa organisaatiomallissa kaupungin tehtävät jakautuvat ydin- ja tukitehtäviin. Ydintehtäviä ovat sosiaali- ja terveys, sivistys ja oppiminen sekä elinvoima. Tukitehtäviä tuottavat hallinto- ja konsernipalvelu ja tekninen palvelukeskus. Tekninen palvelukeskus muodostuu teknisistä palveluista, hankintapalveluista ja projektipalveluista. Uudistus ei koske sosiaali- ja terveystoimialaa. Organisaatiouudistus astuu voimaan 1. elokuuta, mikäli tarvittavat päätökset etenevät suunnitellusti.

Organisaatiouudistuksessa kaupunkiin perustetaan elinvoimatoimialue. Elinvoimatoimialueelle kuuluvat kaavoitus, maaomaisuus, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta, kulttuuri, tapahtumat, liikunta ja museot. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy jatkaa elinkeinopalvelujen tuottamista osana tätä palvelukokonaisuutta. Elinvoimatoimialueen kokonaisuudesta vastaa elinvoimajohtaja, joka toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Elinvoimajohtajan paikka on parhaillaan haettavana. Haku päättyy 9. huhtikuuta.

Lisätietoja:
Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko, p. 019 758 4010
Riihimäen vt. tekninen johtaja Toni Haapakoski, p. 019 758 4958


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.