Elinkeinopalvelut Strategia Tekniset palvelut Yleinen Ympäristö ja luonto

Riihimäki kiertotalouden edelläkävijäkuntien verkostoon

Kymmenen suomalaista kuntaa, Riihimäki, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Rovaniemi, Turku ja Vantaa, on sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteistä, hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteistä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle.

Kunnat edistävät itse valitsemillaan keinoilla alueensa kiertotaloutta. Ne käynnistävät uutta liiketoimintaa, aktivoivat alueensa asukkaita ja rakentavat uutta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

”Kuntien suunnitelmat ovat jopa maailman mittakaavassa kunnianhimoisia. Suunnitteilla on muun muassa jalometallien talteenottoa elektroniikkaromusta, metsä- ja kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä betonin korvaajana, bioteollisuuspuisto ja kiertotalousklusteri, kaatopaikan muuttaminen uusiutuvan energian tuotantoalueeksi sekä älykkään ja vähähiilisen infran rakentamista. Moni kunta haluaa myös asukkaat mukaan kiertotaloutta kehittämään”, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Riihimäki vahvistaa kiertotalousosaamista ja kiertotalousklusteria

”Riihimäki pyrkii hiilineutraaliksi kiertotalouden esimerkkikaupungiksi yhdessä sidosryhmien kanssa. Yhtenä strategiamme kärkihankkeista on Riihimäen kiertotalousklusterin vahvistaminen,” kaupunginjohtaja Sami Sulkko kertoo.

Osana hanketta lisätään kiertotalousosaamista ja toteutetaan kiertotaloutta edistäviä hankkeita yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. ”Muun muassa Fortumin (entinen Ekokem) Kiertotalouskylä, Gasumin biokaasulaitos, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Hämeen ammattikorkeakoulu ovat kiertotalousosaamisen keskittymiä Riihimäellä,” elinkeinojohtaja Mika Herpiö muistuttaa.

Riihimäen pitkäjänteinen työ ympäristövastuullisuuden edistämiseksi antaa hyvät lähtökohdat Circwaste-hankkeen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiselle. ”Riihimäen kaupungilla on tehty pitkään järjestelmällistä työtä ympäristöasioiden kehittämiseksi. Kaupungin ympäristöjärjestelmä kattaa koko kaupunkikonsernin ja luo siten hyvän pohjan myös Circwaste-hankkeen toteuttamiselle,” ympäristöjohtaja Elina Mäenpää kertoo.

Kiertotalouden palvelukeskus tukee verkoston työtä

Edelläkävijäkuntien verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta. EU Life -ohjelmaan kuuluvan seitsenvuotisen hankkeen budjetti on lähes 19 miljoonaa euroa. Sen tavoitteena on edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, elintarvikeketjussa ja kotitalouksissa.

Suomen ympäristökeskus ja Motiva valitsivat edelläkävijät parinkymmenen hakijakunnan joukosta. Valintaan vaikuttivat kuntien hakuvaiheessa tekemät sitoumukset sekä tähän saakka toteutetut toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi.

Kuntaverkosto saa asiantuntijoiden palveluita ja tukea Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan pyörittämästä Kiertotalouden palvelukeskuksesta. Lisäksi palvelukeskus seuraa kuntien edistymistä erilaisin mittarein. Kuntien toiveena on päästä verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa ja saada julkisuutta kiertotaloutta edistäville toimilleen.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. 029 525 1437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöjohtaja Elina Mäenpää, Riihimäen kaupunki, puh. 019 7584 4160 etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.