Kastanjapuiston lammen veden kierrossa on ongelmia, jonka seurauksena levän kasvu on erittäin voimakasta. Suihku ei toimi, koska levä tukkii sen jatkuvasti. Lampea kuivatetaan parasta aikaa, jonka jälkeen jälkeen irtonaista levää kerätään pois mahdollisimman paljon ja allas täytetään. Tämä ei ratkaise leväongelmaa, mutta vesi ainakin hiukan puhdistuu. Todennäköisesti suihkua ei voida asettaa päälle, ennen kuin kestävämpi ratkaisu levän kasvuun löydetään. Veden kierto-ongelmaan etsitään pysyvää ratkaisua.

Kiinteistötunnus on avain kiinteistön tietoihin, joten se on hyvä selvittää ennen kuin otat yhteyttä. Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 694-405-11-666.

Voit hakea kiinteistötunnuksen myös oheisen kartan avulla:

 • Siirry haluamaasi paikkaan kirjoittamalla Hae-kenttään paikannimi, osoite tai kiinteistötunnus.
 • Kun haet osoitteella, kirjoita Hae-kenttään kadunnimi ja osoitenumero sekä kunta, esim. Bendbyntie 5, Parainen. Voit hakea myös pelkällä nimellä ilman osoitenumeroa.
 • Hakutulosten listan saat suljettua oikeassa yläkulmassa olevasta ruksista. Jos ruksi ei ole näkyvissä, siirrä vierityspalkki ylös.
 • Voit lähentää ja loitontaa karttaa vasemmalla olevista +- ja – -merkeistä.
 • Tunnukset näkyvät, kun siirryt kartassa riittävän lähelle (+-merkin alapuolella ylin tai toiseksi ylin taso).
 • Voit liikuttaa karttaa raahaamalla, kun painat samaan aikaan hiiren vasenta painiketta.

 

Kiinteistötunnus on avain kiinteistön tietoihin. Kiinteistön tiedot löytyvät rekistereistämme kiinteistötunnuksen avulla. Myös osoite auttaa paikantamisessa.

Kiinteistörekisteristä saa tietoja kiinteistöistä, joita ovat mm. tilat ja tontit. Tietoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, rakennuslupaa haettaessa tai selvitettäessä omia ja toisten kulkuoikeuksia. Niitä tarvitaan myös erilaisten rakennushankkeiden, kuten teiden ja sähkölinjojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kiinteistörekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada luettavakseen kiinteistörekisterin tietoja. Kiinteistöä koskevat tiedot saa mukaansa kiinteistörekisteristä tulostettavalla kiinteistörekisteriotteella, joka on maksullinen. Niitä myyvät Maanmittauslaitos, kunnat ja maistraatit.

Kiinteistörekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot:

 • kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan
 • kiinteistötunnuksen
 • pinta-alan
 • osuudet yhteisiin alueisiin
 • tietoja erilaisista kiinteistön käyttöön vaikuttavista oikeuksista ja rajoituksista
 • määräalat ja kiinteistöstä luovutetut yhteisalueosuudet

Kiinteistön tiedot kartalla

Kiinteistörekisterikartalta näkee kiinteistön sijainnin. Myös Riihimäen karttapalvelusta tai Paikkatietoikkunassa näkyvät kiinteistön rajat ja kiinteistötunnukset. Virallisen kiinteistörekisterikartan saa Maanmittauslaitokselta, kunnista ja maistraateista.
Toimituskartta laaditaan kiinteistöä muodostettaessa tai kiinteistöllä myöhemmin suoritettavan kiinteistötoimituksen yhteydessä. Toimituskartan perusteella voidaan myöhemmin päätellä kiinteistörajojen ja kiinteistön oikeuksien sijainti.

Kiinteistön rajat

Kiinteistöjen rajat merkitään maastoon rajamerkeillä kiinteistöä muodostettaessa. Rajamerkit osoittavat kiinteistön rajalinjat. Raja voi olla myös luonnollinen selvä maastonkohta, kuten ranta, valtaoja tai tie. Rajan yksityiskohtainen paikka selviää maastosta tai toimituskartoilta.

Kulkuoikeudet

Maantiet ja kadut ovat yleiseen liikenteeseen tarkoitettu teitä. Niitä rakentaa ja pitää kunnossa valtio tai kunta. Liikkuminen maanteillä ja kaduilla on vapaata. Liittymän tekeminen maantiehen vaatii liittymäluvan.

Yksityistie on yksityisen maalla kulkeva tie, johon jollain toisella kiinteistöllä on tieoikeus.

Tilustie on maastossa kulkeva tie, jota käyttää maanomistaja. Muiden kiinteistöjen omistajilla ei ole oikeutta tilustien käyttöön.

Luonnossa voi liikkua jokamiehenoikeutta käyttämällä, kunhan ei siitä ei aiheudu haittaa tai häiriötä. Joukkotapahtumien, kuten erä-, hiihto- ja suunnistuskilpailujen järjestämiseen on hankittava maanomistajan suostumus sekä tehtävä ilmoitus poliisille. Tietoja kiinteistön omistajasta saat asiakaspalvelustamme.

Riihimäen kaupungin alueella osoiteasioissa voit kääntyä kartta- ja tonttiyksikön ammattilaisten puoleen.

Lisätietoa osoitenumeroinnista.

Voit ottaa yhteyttä:

Elmeri Vähänen
Toimitusinsinööri
019 758 4838
Tonttien lohkominen
Tonttijaot
Osoitenumerointi

 

Tonttihakemuksia ja esitteitä saat noutamalla tai tilaamalla kaupungin kartta ja -tonttiyksiköstä, Eteläinen Asemakatu 2, p. 019 758 4850.

Tonttia voit hakea myös sähköisellä eTontti-palvelulla. Tarkista ajankohtainen tonttitilanne ja varaa tonttisi eTontti-palvelusta.

Riihimäen vapaat tontit on koottu sähköiseen tonttien esittely- ja varauspalveluun, josta voi tarkistaa ajankohtaisen tonttitilanteen. Tonttikortti kertoo myytävän tontin hinnan, pinta-alan ja muita tärkeitä tietoja.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 50 Ei 109 Kyllä 50 Ei 109