Paikallisliikenteen autoon jääneitä tavaroita voi tiedustella Tietotuvasta.

Kiireellisissä tapauksissa (kyseessä esim. lompakko tai puhelin) voi ottaa yhteyttä suoraan Ventoniemi Oy:n päivystykseen (0400 851 031).

Muuhun kuin paikallisliikenteen autoon jääneitä tavaroita kannattaa tiedustella suoraan kyseiseltä liikenteenharjoittajalta.

Paikallisliikenteen busseissa ei saa kuljettaa polkupyörää.
Busseissa on jo muutenkin rajallisesti tilaa lastenvaunuille, rollaattoreille ja pyörätuoleille, joten niiden kyytiin mahtumisen varmistamiseksi ei busseihin saa tuoda polkupyöriä.

Maauimala avataan tänä kesänä 3.6.2017

Lue lisää maauimalasta

Strategiaan kytkettyjen tavoitteiden toteutumista seurataan osana kaupungin toiminnan ja talouden seurantaa eli osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Lain mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kaavamääräykset voit tulostaa karttapalvelusta.

Katso tästä ohje.

 

Hoitoon pääsy määräytyy terveysperusteisesti, perustuen hammaslääketieteelliseen hoidon tarpeeseen ja kansallisiin kiireettömän hoidon yhtenäisiin perusteisiin suun terveydenhuollossa.

Hoitojärjestys perustuu hoidon kiireellisyyteen. Kiireetöntä hoitoa joutuu jonottamaan eikä kenelläkään ole ns. subjektiivista oikeutta hoitoon.

Kiireelliseen ensiapuun järjestyy aika 1 – 3 työpäivän sisällä, yleensä samana päivänä kun potilas ottaa yhteyttä.

Lue lisää ja katso yhteystiedot Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän verkkopalvelusta!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 50 Ei 109 Kyllä 50 Ei 109