Hallinto- ja konsernipalvelut Viestintä

Riihimäki hyödyntää chatbotissaan Suomi.fi-palvelutietovarantoa

Riihimäen kaupunki aloitti tammikuun alussa kuntalaistensa palvelemisen tekoälyä hyödyntävällä chatbotilla. Kunta-Kati -niminen virtuaaliassistentti neuvoo kuntalaisia etsimiensä palveluiden luokse ja kerää samalla tietoa kaupunkilaisten tiedonhakutarpeista kunnan suuntaan. Toukokuun alusta lähtien Kunta-Kati on hyödyntänyt vastauksissaan myös Suomi.fi-palvelutietovarannon tietoja.

-Riihimäen kaupunki haluaa kehittää digitaalisia palveluita ja sitä kautta tarjota riihimäkeläisille uusia ja helppoja tapoja löytää kaupungin palvelut. Kunta-Kati on yksi esimerkki tästä. Palvelutietovarannon hyödyntämisestä ei alkuun puhuttu, mutta kun mahdollisuus aukesi, lähdimme luonnollisesti selvittämään sen käyttöä ja mahdollisuuksia, kertoo Riihimäen kaupungin viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen.

Kunta-Katin takana pyörivää tekoälyä opetetaan jatkuvasti uusiin vuorovaikutustilanteisiin. Nyt Kati osaa käsitellä noin 1200 erilaista tilannetta. Kunta-Kati on Riihimäen, Accenture ja boost.ai-teknologiayrityksen yhteishanke.

-Kunta-Kati on kaupunkilaisten saavutettavissa 24/7, se vastaa välittömästi ja tiedottaa ajankohtaisista asioista proaktiivisesti ja vastaa aina yhtenäisellä tavalla, kertoo Accenturen Jouni Laine.

Lokitietojen mukaan Kunta-Katia lähestytään paljon iltaisin, virka-aikojen ulkopuolella.

-Digitaalisella assistentilla saadaan täytettyä siis palvelukysyntä jota ei ennen ole pystytty palvelemaan, kertoo Jouni Laine.

Kunta-Katin osaamista on rikastettu toukokuun alusta lähtien Palvelutietovarannon tiedoilla.

-Huomasimme Katin lokeista, että esimerkiksi kaupungin koulujen ja päiväkotien yhteystiedot ovat hyvin yleisiä kysymyksiä. Nämä tiedot tuodaankin PTV-integraation ensivaiheessa Kunta-Katin vastauksiin, kun ennen Kati on ohjannut eteenpäin Riihimäen nettisivuille, Laine kertoo.

Mia Miettisen mukaan tulevaisuudessa tavoitteena on vielä laajempi tietojen käyttö.

-Etenemme palvelutietovarannon hyödyntämisessä askel kerrallaan. Tavoitteena on luonnollisesti Palvelutietovarannon täydellinen hyödyntäminen, mutta pienenä organisaationa meidän on edettävä sitä kohti askel kerrallaan.

Laineen mukaan Accenturella on jo pohdittu, miten tulevaisuudessa chatbot-ratkaisuja voitaisiin rikastaa yhä enemmän sekä Palvelutietovarannon syvemmällä integroinnilla että muillakin Suomi.fi-palveluilla.

-Esimerkiksi palvelupisteiden esittäminen Suomi.fi-karttojen avulla olisi hienoa. Chatbot pystyisi myös auttamaan kaupunkilaisia yhä useammassa elämäntilanteessa, jos palvelupolkuihin kuuluvat kaupungin ulkopuoliset toimijat kuvaisivat palvelunsa Palvelutietovarantoon – esimerkkinä terveyspalvelut ja apteekit, Laine pohtii.

Mia Miettisen mukaan Kunta-Katia integraatioineen tehdään ennen kaikkea riihimäkeläisten parhaaksi.

-Suurin hyötyjä on kaupunkilainen, joka integroinnin ansiosta saa parempaa palvelua, Miettinen toteaa.

-Ja kun tieto tuodaan kaupunkilaisten käyttöön ja näkyväksi, tulee PTV-tietojen ylläpitoon merkityksellisyyttä, Accenturen Jouni Laine sanoo.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.