Kulttuuri ja vapaa-aika

Riihimäki haluaa säilyttää Suomen lasimuseon aseman erikoismuseona

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee museolain uudistusta, jonka yhteydessä kaikki museot hakevat uudelleen valtionosuuden piiriin. Osana museolain uudistusta ministeriö arvioi täyttävätkö kaikki nykyiset Suomen valtakunnalliset erikoismuseot vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset. Arviointityö on vielä kesken.

Erikoismuseon aseman säilyttääkseen museoiden täytyy täyttää neljä kriteeriä. Sen pitää edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa, olla toimialan kannalta tarpeellinen, huolehtia valtakunnallisesti merkittävästä kokoelmasta ja suoriutua erikoismuseolle laissa määrätyistä tehtävistä. Museovirasto on antanut asiasta lausunnon ministeriölle ja sen mukaan Riihimäellä sijaitseva Suomen lasimuseo ei täytä kaikilta osin näitä kriteerejä: lasi on aihealueena liian kapea ja lasimuseo toimii alueella, jota Designmuseo muotoilun yleismuseona jo hoitaa.

Riihimäen kaupunki haluaa säilyttää Suomen lasimuseon aseman valtakunnallisena erikoismuseona.

”Lasilla on Suomen historiassa hyvin erilainen kansallinen ja kansainvälinen merkitys kuin vaikkapa valaisimilla. Mikään muu museo ei kykene hoitamaan nykyisiä Suomen lasimuseon tuottamia asiantuntijapalveluita, edunvalvontaa tai merkittävää näyttelytoimintaa. Tämä on mahdotonta, koska lasialan laaja asiantuntemus on vain ja ainoastaan Suomen lasimuseolla ja lasimuseo on ainoa lasiin erikoistunut museo Suomessa”, Suomen lasimuseon museonjohtaja Hanna Mamia-Walther sanoo.

Lasimuseon erikoismuseoasema oli ensimmäisen kerran uhattuna vuonna 2012, kun Valtakunnalliset erikoismuseot – selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta -raportti valmistui. Argumentit lasimuseon asemasta olivat samat kuin Museoviraston lausunnossa nyt. Tuolloin lasimuseon erikoisasemaa puolustettiin laajalti. Muun muassa suomalaiset ja kansainväliset museot, kansainvälinen museokomitea ICOM ja oppilaitokset lähettivät opetus- ja kulttuuriministeriöön museota puolustavia lausuntoja.

”Kansainvälisesti tunnetun museon asemaa ei pidä horjuttaa. Kyseessä on museoyksikkö, jonka asiantuntemus on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua. Lasimuseossa tehdään työtä kustannustehokkaasti ja museon kävijämäärät ovat nousussa. On vaikea ajatella, että Museovirasto tai opetus- ja kulttuuriministeriö voisi tässä tilanteessa esittää, että lasimuseossa tehdyn valtakunnallisen ja kansainvälisen työn merkityksen ja osaamisen voisi siirtää muualle, varsinkin jos halutaan säilyttää lasiin ja lasinvalmistukseen liittyvä merkitys suomalaisen yhteiskunnan kannalta”, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Suomen lasimuseo sai valtakunnallisen erikoismuseon statuksen vuonna 1994. Se on ainoa valtakunnallinen erikoismuseo Kanta-Hämeessä. Museon toimintakenttä kattaa monipuolisesti koko suomalaisen lasialan historian ja nykyisyyden: lasinvalmistuksen, lasiteollisuuden, lasimuotoilun ja lasitaiteen. Suomessa mikään muu taho ei esitä säännöllisesti kansainvälistä lasitaidetta eikä organisoi alan näyttelyitä ulkomailla. Suomen lasimuseon julkaisutoiminta on poikkeuksellisen runsasta erikoismuseokentällä ja jopa koko suomalaisella museokentällä. Suomen lasimuseo perustettiin Riihimäelle jo vuonna 1961. Uusiin tiloihin museo muutti vuonna 1980.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.