Elinkeinopalvelut Hallinto- ja konsernipalvelut Kaupunginvaltuusto Strategia Yleinen Ympäristö ja luonto

Riihimäki hakeutuu mukaan resurssiviisauden edelläkävijäkuntien FISU-verkostoon

FISU (Finnish Sustainable Communities) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Nykyisin verkostossa on kahdeksan kuntaa: Forssa, Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Turku ja Vaasa. Verkoston jäseneksi otetaan mukaan kaksi uutta kuntaa marraskuun lopussa 2017. Lisätietoa FISU-verkostosta fisu-verkosto.fi

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.10., että Riihimäki hakee mukaan FISU-verkostoon. FISU-verkoston jäsenyys tukee Riihimäen strategian ja vision toteutumista, jonka mukaan ”Tiiviin kaupunkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen johdosta Riihimäki kehittyy pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina”. Lisäksi verkoston jäsenyys tuo näkyvyyttä pitkäjänteiselle ja järjestelmälliselle työlle, jota Riihimäki on tehnyt ympäristövastuullisuuden edistämiseksi ja ympäristövaikutusten hallitsemiseksi.

Päämääränä kestävä hyvinvointi

FISU-verkoston kunnat laativat resurssiviisauden päämäärien toteuttamista tukevan resurssiviisauden tiekartan yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten yritysten, asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. FISU-verkoston pyrkimyksenä on vahvistaa kunta- ja aluetaloutta, luoda työpaikkoja ja edistää kestävää hyvinvointia. FISU-palvelukeskus tukee verkoston kuntia muun muassa laskemalla indikaattoritietoja ja arvioimalla toimenpiteiden vaikutuksia.

FISU-jäsenyys tukee myös Riihimäki-strategian päämääriä

Riihimäki on sitoutunut ympäristöpolitiikassaan ja ilmastostrategiassaan muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseen sekä materiaalitehokkuuden parantamiseen. Käytännössä Riihimäen kaupunkiorganisaatiossa ympäristön hyväksi tehtävät toimenpiteet koordinoidaan ympäristöjärjestelmän avulla. Uudessa Riihimäki-strategiassa hiilineutraalius ja kiertotalous ovat osa kaupungin visiota, ja kiertotalousklusterin kehittäminen ja laajentaminen on yksi strategian kärkihankkeista.

Circwaste-hanke edistää kiertotaloutta ja materiaalitehokkuutta

Elokuussa 2017 Riihimäen kaupunki hakeutui mukaan myös Circwaste -hankkeeseen, joka on seitsenvuotinen Suomen ympäristökeskus SYKE:n koordinoima EU-rahoitteinen hanke. Hankkeeseen valitaan 10 edelläkävijäkuntaa, jotka sitoutuvat kunnianhimoisiin kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden tavoitteisiin. Kymmenen valittua kuntaa saavat asiantuntijoiden palveluita ja tukea Suomen ympäristökeskuksen ja Motivan perustamasta Kiertotalouden palvelukeskuksesta. Lisäksi kunnat saavat julkisuutta kiertotaloutta edistäville toimilleen ja pääsevät verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa. Hankkeeseen valitut kunnat julkistetaan marraskuussa.

Lisätietoja

Ympäristöjohtaja Elina Mäenpää 019 7584160, elina.maenpaa@riihimaki.fi

Ympäristöasiantuntija Salka Orivuori 019 758 4162 salka.orivuori@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.