Yleinen

Riihimäkeläisiltä kymmeniä kysymyksiä kaukolämpöyhtiön vähemmistöosuuden myynnistä – kaupunki vastaa kysymyksiin.

Riihimäkeläiset ovat lähettäneet kymmeniä kysymyksiä kaupungille kaukolämpöyhtiön myynnistä. Kaupunki on myymässä Aberdeen Standard Investments (”ASI”) Economic Infrastructurelle 49 prosentin omistusosuutta Riihimäen Kaukolämpö Oy:stä. Riihimäen Kaukolämpö on kaukolämpö- sekä maakaasutoimittaja Riihimäen alueella Etelä-Suomessa. Kaupan odotetaan valmistuvan helmikuussa 2019. Kauppa on vielä ehdollinen ja edellyttää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyntää.

Kaupunki vastaa nyt kymmeneen eniten huolta herättäneisiin, myyntiä koskeviin kärkikysymyksiin.

 

Mitä etuja Riihimäen kaupungille on kaukolämpöyhtiön myynnistä?

Kaupungin rahoitusasema kohenee merkittävästi kaupan johdosta ja kauppa tuo kaupungin kassaan 51 miljoonaa euroa. Tämän ansiosta kaupungin pitkäaikaisia lainoja voidaan vähentää merkittävästi. Tämä vaikuttaa suoraan korkokuluihin sekä pienentää korkotasojen nousuun liittyvää riskiä. Nykyisellä lainamäärällä prosentin koronnousu tuo noin 1,2 miljoonan euron lisäkulut korkomenoihin.

Yritys hyötyy kokeneesta yhteistyökumppanista, jolla on laaja infrastruktuuriosaaminen ja kyky tukea kaukolämmön kasvussa ja toiminnassa. Tämä on keskeinen osa ympäristöystävällisen ja tehokkaan energialähteen tarjoamista kasvavalle kaupungille.

Kaupan synnyttämä kirjanpidollinen luovutusvoitto, yli 46 miljoonaa euroa mahdollistaa kiinteistömassan ja omaisuuden paremman hallinnan tulevaisuudessa. Kaupungilla on yliarvostettuja kohteita taseessa.

Kaupunki osti vuonna 2013 yhtiön 50 prosentin osakekannan 11 miljoonalla eurolla. Nyt saavutettu kauppahinta edustaa yhtiön kasvua ja kehitystä sen jälkeen: se on rakentanut tai uusinut noin 8 kilometriä nykyisestä 100 kilometrin verkostaan ja kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä on kasvanut 688 asiakkaasta vuonna 2013 718 asiakkaaseen vuonna 2017. Viimeisen viiden vuoden aikana infrastruktuuri omaisuusluokkana on kasvattanut suosiotaan ja on vaikea verrata vuoden 2013 markkinatilannetta nykyhetkeen.

 

Mitkä ovat kaupan vaikutukset Riihimäelle pitkällä aikavälillä?

Yli 15 vuoden aikavälillä kauppa on kannattava, kun ottaa huomioon, että kaupungille jää 51 prosentin omistus ja sen tuoma kassavirta osingoista. Kukaan ei pysty ennustamaan tulevaisuutta, energiamarkkinatilanne tulee muuttumaan varmuudella.

ASI on yritys, jolla on sekä korkeatasoinen infrastruktuurikokemus että halu tehdä tulevaisuudessa pääomasijoituksia auttaakseen yhtiön liiketoimintaa kasvamaan. ASI:lla on lisäksi pitkä historia yksityisten markkinastrategioiden (”Private Markets”) hallinnassa, mukaan lukien sijoittamisessa luonnonvaroihin, ja toimii usein yhteistyössä muiden omaisuudenhoitajien sekä hallintoelinten kanssa.

Kaupungin taloudelle kaupalla on iso vaikutus. Se mahdollistaa merkittävän lainan lyhennyksen ja panostukset strategisesti tärkeisiin asioihin, kuten aseman seudun kehittämiseen. Jos hakee vertailukohtaa kauppahintaan nähden, niin kaupunki saavuttaisi saman korottamalla kuntaveroa kahdella prosentilla seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Kaupungin vuosien 2012, 2014 ja 2015 tilinpäätökset odottavat poisto-ohjelmista tehtyjen valitusten käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Mikäli korkein hallinto-oikeus pysyttää hallinto-oikeuden ratkaisut, kaupunkia voi odottaa 15–28 miljoonan poistojen tarkistus ja sitä kautta tilikauden tuloksen heikennys. Tämä luo epävarmuutta taloudelliseen tilanteeseen. Kaukolämpöyhtiön kauppa helpottaisi asiaan varautumista.

 

Jos valtuusto hyväksyy kaupan, onko se jatkossa peruste kaukolämpöyhtiön jäljellä olevien osakkeiden myymiselle?

Ei ole. Kaupunki pitää strategisesti tärkeänä hallita yhtiön keskeisiä strategisia päätöksiä.

 

Kaupasta kerrottiin vasta myöhään perjantai-iltana, oliko siihen joku syy?

Kaupunki tiedotti asiasta heti, kun kauppakirja oli kaupungin taholta allekirjoitettu. Kauppaneuvotteluihin johtaneet selvitykset käynnistyivät viime keväänä. Valtuutettuja on informoitu prosessin etenemisestä säännöllisesti, viimeksi marraskuun valtuuston kokouksen jälkeen. Selvitystyön käynnistäminen uutisoitiin aikanaan näyttävästi muun muassa paikallisessa mediassa, joten se on ollut yleisesti tiedossa.

 

Nouseeko kaukolämmön hinta?

Molemmat osakkeenomistajat ovat osana kauppaa sitoutuneet säilyttämään yhtiön kilpailukykyisen aseman Suomen kaukolämpömarkkinaan verraten tukeakseen kaupungin kehitystä ja kaukolämmön säilyttämistä ensisijaisena lämmönlähteenä.

 

Muuttuvatko asukkaiden maksut ja millä aikataululla?

Maltillisia tarkistuksia varmasti tapahtuu, mutta niitä tapahtuisi myös siinä tapauksessa, että kaupunki omistaisi yhtiön jatkossakin kokonaan.

 

Minkälaisella tuotto-odotuksella Aberdeen Standard Investments sijoituksen tekee?

Sijoittaja on itse laskenut omat tavoitteensa ja arvioinut reunaehdot tarjousta tehdessään. Kaukolämpö on matalan riskin ja vakaan tuoton tarjoava kohde, jota arvostavat esimerkiksi pitkäntähtäimen sijoittajat ja aktiiviset pääoman edustajat, mukaan lukien eläkerahastot maailmanlaajuisesti.

 

Lähteekö päätäntävalta yhtiön asioista pois Suomesta?

Kaupungilla säilyy osakkeiden enemmistö ja enemmistö hallituspaikoista. Isoista linjauksista sovitaan jatkossa yhteistyössä uuden omistajan kanssa.

 

Mikäli kaupunki ei myy Kaukolämmön vähemmistöosuutta, aiheutuuko siitä riskejä?

Kaupunki joutuisi varautumaan joka tapauksessa investointeihin ja velkamäärän hallintaan. Se onnistuu veroja korottamalla ja/tai laajasti saneeraamalla. Markkina-arvoselvitysten mukaan Kaukolämpöyhtiön osakkeiden myynnin oikea hetki on hinnan osalta nyt, jota osoittaa 460 prosentin sijoitetun pääoman tuotto.

 

Saako kaupunginjohtaja kaupan johdosta kannustinpalkkion?

Ei saa. Kaupunginjohtajan kannustinpalkkiojärjestelmässä kertaluonteiset erät on rajattu pois arvioinnista.

 

Lisätietoja:

Sami Sulkko
kaupunginjohtaja
019 758 4010
040 661 4010

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 

Questions also answered in english.

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 4 Kyllä 3 Ei 4

Kommentit on suljettu.