Nuoriso Yleinen

Riihimäkeläiset toivovat nuorisopalveluilta ja -tiloilta monipuolisuutta

Tiistaina 25. elokuuta toteutetun robottipuhelun avulla kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä kaupungin nuorisopalveluista. Puhelun tavoittamista vastaajista 690 henkilöä vastasi koko kyselyyn. Robotti ei soittanut alle 18-vuotiaille merkittyihin liittymiin, joten alaikäisille tarjottiin mahdollisuus itse soittaa robotille ilmaiseksi. Kyselyn vastaajista lapsen tai nuoren vanhempia tai muita aikuisia oli 92 prosenttia. Kahdeksan prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa lapsia, nuoria tai nuoria aikuisia. Vastauksia hyödynnetään osana tulevaisuuden palveluverkon valmistelua.

”Yleisesti kaupungilta toivottiin panostamista nuoriin ja heidän kuulemistaan. Lisäksi esiin nousi muun muassa se, että turvallisen aikuisen läsnäolo on tärkeää ja nuorisotyöntekijöitä pitää olla tarpeeksi”, sivistysjohtaja Jarkko Niiranen sanoo.

Vastaajista 38 prosenttia piti parhaana vaihtoehtona nuorisotilan sijainnille toiminnan hajauttamista useampaan paikkaan. 31 prosenttia piti parhaana vaihtoehtona keskustaa, 20 prosenttia kouluja ja kahdeksan prosenttia kauppakeskusta. Vastaajista kolme prosenttia valitsi vaihtoehdon ”Muu”. Mikäli valitsi vaihtoehdon ”Muu”, tarjottiin seuraavaksi mahdollisuutta kertoa mikä olisi paras sijainti. Yli puolet tähän vastanneista näki parhaana sijaintina Nuorisokeskus Monarin.

Ohjaamon parhaaksi sijainniksi 36 prosenttia vastaajista näki keskustan. Ohjaamo tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille tukea eri elämäntilanteissa. Vastaajista 33 prosenttia näki Ohjaamon parhaana sijaintina hajauttamisen useaan eri paikkaan, 19 prosenttia oppilaitoksen ja 11 prosenttia kauppakeskuksen. Vastaajista yksi prosentti valitsi vaihtoehdon ”Muu”. Heistä hieman alle puolet näki parhaana sijaintina Nuorisokeskus Monarin.

Avoimissa kysymyksissä vastaajilta kysyttiin, millaista toimintaa täydellisessä nuorisotilassa olisi. Tältä osin vastauksissa oli paljon hajontaa, mutta useimmiten esiin nousivat erilaiset peli-, harrastus- ja liikuntamahdollisuudet.

”Ylipäänsä vastaajat toivoivat monipuolista toimintaa ja myös nuorisotilan toivottiin olevan tila, joka mahdollistaa paljon erilaisia ajanviettotapoja”.

Vastauksissa nousi esiin yhteisöllisyys ja se, että nuorten toiveita kuunnellaan. Lisäksi vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että nuorilla on mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa ja sitä, että kaikille nuorille löytyy jotain mielekästä tekemistä.

Kun vastaajilta kysyttiin mistä he eivät haluaisi luopua, yksittäisistä asioista useimmiten mainittiin nykyinen Nuorisokeskus Monari. Lisäksi esiin nousi toimintaan liittyviä seikkoja sekä se, että nuorisotila ylipäätään on tärkeä. Myös sijainti ja ammattitaitoiset aikuiset olivat asioita, joista vastaajat eivät haluaisi luopua. Muitakin kaupungin tiloja mainittiin kuten lähikoulut.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä muuta he haluaisivat sanoa nuorisopalveluiden kehittämiseksi. Vastauksissa oli hajontaa, mutta keskeisenä nähtiin se, että nuorilla olisi paljon mielekästä tekemistä asiaan tarkoitetuissa tiloissa.

Ensimmäisen robottipuhelun Riihimäki toteutti toukokuussa. Robottipuhelut ovat osa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran käynnistämää, koordinoimaa ja rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa kokeillaan robottipuhelutekniikkaa kuntalaisten kuulumisten ja palvelutarpeen selvittämiseen Riihimäellä, Kuhmoisissa ja Loviisassa.

Lisätietoja:

Jarkko Niiranen
sivistysjohtaja
050 526 3175
Eteläinen Asemakatu 4

Niina Hiltunen
sisäinen tarkastaja
050 597 8033

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.