Yleinen

Riihimäkeläiset toivovat kaupungilta tiukkaa linjaa koronaohjeistuksissa

Riihimäen kaupunki selvitti 12. marraskuuta robottipuheluiden avulla kaupunkilaisten jaksamista ja ajatuksia pitkittyneen koronatilanteen keskellä. Kaupunki hyödyntää puhelun avulla kerättyä tietoa tehdessään koronapandemiaan liittyviä päätöksiä ja linjauksia. Kaupunkilaisten jaksamista koronan keskellä selvitettiin robottipuhelulla myös toukokuussa.

”Siltä osin kuin asukkailta kysyttiin samoja asioita kuin keväällä, tulokset olivat varsin samansuuntaisia. Muutokset tuloksissa olivat yhtä kysymystä lukuun ottamatta suurimmillaankin vain kolmen prosentin luokkaa verrattuna kevään tuloksiin”, vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö sanoo.

Tällä kertaa asukkailta kysyttiin myös esimerkiksi sitä, millaista linjaa he toivovat kaupungilta koronaohjeistusten suhteen. Vastaajista 81 prosenttia toivoi tiukkaa linjaa ja 19 prosenttia löyhää linjaa.

”Riihimäkeläiset olivat yllättävän vahvasti tiukkojen koronaohjeistusten kannalla. Samansuuntaisesti keväällä toivottiin malttia rajoitusten purkuun.”

Vastaajilta kysyttiin myös, miten hyvin he kokevat tietävänsä, mitkä koronaan liittyvät suositukset ovat Riihimäellä nyt voimassa. Vastaajista 46 prosenttia koki tietävänsä hyvin, 40 prosenttia jonkin verran, 10 prosenttia ei kokenut tietävänsä ja neljä prosenttia vastasi, ettei ole kiinnostunut asiasta.

Niiltä, jotka vastasivat tietävänsä Riihimäellä voimassa olevat suositukset hyvin tai tietävänsä niistä jonkin verran, kysyttiin myös suositusten noudattamisesta. Koronaan liittyviä suosituksia kertoi noudattavansa 88 prosenttia, 10 prosenttia kertoi, ettei useimmiten suosituksia noudata, ja kaksi prosenttia ei halunnut vastata. Vastaajista 83 prosenttia kertoi saavansa tietoa suosituksista mediasta, 10 prosenttia muualta ja seitsemän prosenttia ystäviltä ja läheisiltä.

Kun kysyttiin kuinka paljon vastaajaa kuormittaa huoli taloudellisesta toimeentulosta, 37 prosenttia vastasi, ettei se kuormita lainkaan. Vähän asia kuormitti 30 prosenttia, jossain määrin 21 prosenttia, paljon kahdeksaa prosenttia ja erittäin paljon neljää prosenttia.

Huoli omasta terveydestä kuormitti 38 prosenttia vastaajista jossain määrin. Vähän asia kuormitti 24 prosenttia, paljon 22 prosenttia, ei lainkaan yhdeksää prosenttia ja erittäin paljon seitsemää prosenttia.

Huoli läheisten terveydestä kuormitti 36 prosenttia vastaajista jossain määrin. Paljon asia kuormitti 32 prosenttia, erittäin paljon 16 prosenttia, vähän 12 prosenttia ja ei lainkaan neljää prosenttia.

Yksinäisyys ei kuormittanut 47 prosenttia vastaajista lainkaan. Vähän se kuormitti 26 prosenttia, jossain määrin 15 prosenttia, paljon kahdeksaa prosenttia ja erittäin paljon neljää prosenttia.

Valoisaan tulevaisuuteen vastaajista uskoi 62 prosenttia, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin keväällä. Valoisaan tulevaisuuteen ei uskonut neljä prosenttia, ja varmasti ei osannut sanoa 34 prosenttia. Epävarmoja oli 19 prosenttia enemmän kuin keväällä.

”Tässä varmastikin nähdään koronatilanteen pitkittymisen vaikutuksia. Keväällä vielä saatettiin ajatella, että kysymys on korkeintaan muutaman kuukauden poikkeustilasta. Myönteisten rokoteuutisten vaikutus ei ehkä näissä tuloksissa vielä näy.”

Robotti soitti 10 199 riihimäkeläiselle, joista tavoitettiin 3739. Kaikkiin kyselyn kysymyksiin vastasi 888 asukasta.  Robottipuhelut ovat osa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran käynnistämää, koordinoimaa ja rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa kokeillaan robottipuhelutekniikkaa kuntalaisten kuulumisten ja palvelutarpeen selvittämiseen eri kunnissa.

Toukokuun robottipuhelun tuloksiin voi tutustua täällä.

Lisätietoja:

Mika Herpiö
elinvoimajohtaja
040 500 3345

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.