Hallinto- ja konsernipalvelut Strategia Viestintä Viestintä Yleinen

Riihimäkeläiset ovat ylpeitä kotikaupungistaan

Riihimäkeläiset ovat melko tyytyväisiä kotikaupunkinsa palveluihin ja ylpeitä kaupungistaan, selviää Meidän Riksu -asukaskyselystä. Asukkaat arvostavat etenkin työssäkäyntimahdollisuuksia Riihimäeltä sekä arkielämän sujuvuutta.

Riihimäen kaupunki toteutti asukaskyselyn kesäkuussa 2021 verkkokyselynä ja paperikyselynä Riihimäen kirjastossa ja senioripuistoiluissa. Kyselyssä asukkaat pääsivät kertomaan näkemyksiään kaupungista, turvallisuudesta, viihtyisyydestä, arkielämän sujuvuudesta ja palveluista.
Kyselyssä kehittämiskohteista nousivat eniten esille asemanseudun ja keskustan viihtyvyys. Riihimäkeläiset toivoivat myös, että asukkaita kuultaisiin enemmän ja heillä olisi paremmat osallistumismahdollisuudet kaupungin asioihin.

”Kyselyn kautta saadut näkemykset ja mielipiteet luovat kuvaa siitä, mitkä asiat meillä Riihimäellä ovat hyvin ja mihin meidän tulisi panostaa tulevaisuudessa. Näkemykset täydentävät toimintaympäristöstä koottua muuta aineistoa, jota valtuusto hyödyntää, kun se vuoden 2022 alkupuolella päättää uudesta kaupunkistrategiasta”, sanoo kaupunginjohtaja Jere Penttilä.

Meidän Riksu -asukaskyselyn vastaajamäärä lähes tuplaantui edelliskertaiseen verrattuna. Vastaajia oli 769. Aktiivisimmat vastaajat, jotka halusivat kertoa ikänsä, olivat 41–60-vuotiaita. Vastausaktiivisuus korostui etenkin naisten saralla, sillä vastaajista yli 50 prosenttia (56,2) oli naisia.

”Osallisuus on osa kaupungin strategiaa, joten on hienoa, että saimme asukaskyselyyn näin paljon vastauksia. Avoimissa vastauksissa korostuivat kaupungin elinvoimaan ja kouluihin liittyvät asiat. Vastaukset antavat meille arvokasta tietoa kaupungin kehittämiseksi”, sanoo hallintopäällikkö Katja Törrönen.

Kysely tehtiin viimeksi vuonna 2019 ja ensimmäisen kerran se toteutettiin vuonna 2007. Kysely tehdään kahden vuoden välein.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Jere Penttilä, puh. 050 432 7600
Hallintopäällikkö Katja Törrönen, puh. 040 330 4011OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.