Yleinen Ympäristö

Riihimäen ympäristöpolitiikka on uudistunut

Riihimäen ympäristöpolitiikka ja toimenpideohjelma vuosille 2018-2021 on teemaltaan Resurssiviisas Riihimäki ja se toimii Riihimäki-strategian toimeenpano-ohjelmana. Ympäristöpolitiikan avulla varmistetaan Riihimäen kehittyminen hiilineutraaliksi kiertotalouden esimerkkikaupungiksi ja huolehditaan ympäristön hyvästä tilasta.

Kohti jätteetöntä ja päästötöntä kaupunkia

Kaupunki pyrkii toiminnallaan kohti päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja luonnonvarojen kestävää kulutusta. Ympäristöpolitiikassa esitetään tavoitetila vuodelle 2030 sekä toimenpiteet vuosista 2018-2021 alkaen seuraaville resurssiviisauden päämäärille:

  • Hiilineutraali energiantuotanto ja –kulutus
  • Kestävä liikkuminen ja ekotehokas kaupunkirakenne
  • Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous
  • Monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö
  • Vastuullinen riihimäkeläinen

Ympäristöpolitiikassa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan osana kaupungin ja sen tytäryhtiöiden normaalia toimintaa. Toimenpiteiden edistymistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan osana talouden seurantaa ja työstä raportoidaan vuosittain valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Ympäristön tilassa tapahtuvista muutoksista raportoidaan valtuustokausittain julkaistavassa Riihimäen kaupungin ympäristön tila –raportissa. Nämä raportit löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Riihimäkeläiset kantavat vastuuta ympäristöstä

Ympäristöasioihin panostaminen on ollut Riihimäellä strateginen valinta jo 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä Riihimäen ympäristön tilaa luonnehtivat tiivis ja eheä kaupunkirakenne, mikä luo hyvät edellytykset kestävälle liikkumiselle ja liikenteen päästöjen vähentämiselle, energiantuotannon päästöjen pieneneminen uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen myötä sekä säännöllinen ympäristön tilan seuranta.

Kuntalaiskyselyn perusteella lähes kaikki riihimäkeläiset haluavat kantaa vastuuta ympäristöstä omalla toiminnallaan. Tulevaisuudessa kehitys kohti hiilineutraaliutta edellyttää ympäristövastuullisuutta ja vuorovaikutteista yhteistyötä kohti jätteetöntä, päästötöntä kaupunkia kaikilta toimijoilta, niin kaupungin organisaatioilta kuin yrityksiltä ja kaupunkilaisiltakin.

Riihimäen ympäristöpolitiikka

Lisätietoja

Jenni Lehtonen
ympäristönsuojelusuunnittelija
019 758 4161

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
019 758 4162OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.