Kaavoitus Tekniset palvelut Yleiskaava 2035

Riihimäen yleiskaavan 2035 ehdotus nähtäville

Riihimäen yleiskaava 2035 laaditaan oikeusvaikutteisena, strategisena ja paikkatietopohjaisena yleiskaavana. Vuoteen 2035 tähtäävää suunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa, päivittää ja tarkentaa valtuustokausittain. Ensimmäinen yleiskaavakausi 2013–2017 on nyt loppusuoralla ja yleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 9.1.–8.2.2017.

Yleiskaava on tärkeä väline Riihimäen vetovoimaisuuden kehittämisessä. Yleiskaavaehdotuksessa mahdollistetaan mm. keskustan täydennysrakentaminen ja kehittäminen sekä uusien asumisen alueiden rakentaminen Varuskunta–Kokko–Taipaleen alueelle. Asumisen houkuttelevuutta lisää myös viher- ja virkistysalueiden sekä ulkoilun ja retkeilyn alueiden saavutettavuuden parantaminen. Sujuvien liikenneyhteyksien varrelle sijoittuvat työpaikka-alueet parantavat elinkeinoelämän kehittämisedellytyksiä Helsinki–Tampere –kasvukäytävällä.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavan hyväksymisestä kuluvan valtuustokauden viimeisessä kokouksessa 29.5.2017.

Yleiskaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä 9.1.–8.2.2017 (MRL 65 § ja MRA 19 §) muistutusten esittämistä ja lausuntojen pyytämistä varten tekniikan ja ympäristön toimialan asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Yleisötilaisuus pidetään torstaina 12.1.2017 klo 18–20 Uramon koulun auditoriossa (ent. kauppaoppilaitos) Kalevankatu 5, Riihimäki.

Nähtävillä olevaan aineistoon voi tutustua myös kaupungin verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat yleiskaavasuunnittelija Niina Matkala, p. 019 758 4831 ja yleiskaava-arkkitehti Seppo Itkonen, p. 019 758 4809. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

oladesign_rmk_veturitallit_ilmakuva_p

Riihimäen yleiskaava tähtää vuoteen 2035. Keskeisellä paikalla sijaitseva Veturitallien alue muodostaa yhteyden asemanseudun ja nykyisen keskustan välille.

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.