Päätöksenteko Yleinen

Riihimäen väestörakenteeseen vaikutetaan asuntokannan uudistamisella

Riihimäellä 2010-luvulla tapahtunut syntyvyyden lasku ja hyvin iäkkäiden riihimäkeläisten määrän kasvu heijastuvat tulevina vuosina ja vuosikymmeninä kaupungin väestörakenteeseen. Riihimäen kaupunki aikoo vaikuttaa väestönkehitykseen lisäämällä asuntotuotantoa ja sen laatua.

”Kaupungilla täytyy olla tarjolla erilaisia asuntoratkaisuja. Keskustan ja Asemanpuiston lisäksi kaupungille on tulossa lähivuosina uusia tontteja muun muassa Korttionmäkeen ja Räätykänmäkeen. Oikeanlainen asuntotuotanto oikealla sijainnilla lisää kaupungin vetovoimaa ja houkuttavuutta”, sanoo kaupunginjohtaja Jere Penttilä.

Hirsimäen omakotitaloalue ylhäältäpäin eli ilmakuvana.
Syntyvyyden lasku ja iäkkäiden määrän kasvu heijastuvat myös Riihimäen väestörakenteeseen.

Riihimäelle rakennetaan uusia asuntoja korvaamaan poistuvaa asuntokantaa, mutta täyttämään myös muuttuneita asumisihanteita ja -tarpeita. Tähän vastataan kehittämällä muun muassa asemanseutua ja eteläistä varuskuntaa.

”Asuntotuotannolla voidaan vaikuttaa siihen, keitä Riihimäelle muuttaa. Kun asumisessa yhdistyy uudet asumisen palvelut, riittävät neliöt ja mahdollisesti oma piha, kiinnostaa se useita lapsiperheitä, mutta varmasti myös senioreita”, sanoo vt. kaavoituspäällikkö Niina Matkala.

Tiedot syntyvyyden laskusta ja iäkkäiden määrästä perustuvat kaupungin vuoteen 2040 saakka tilaaman väestö- ja asuntotuotantoennusteeseen. Kaupunginhallitus käsittelee ennustetta kokouksessaan maanantaina 4.10.2021. Ennusteen mukaan syntyvyyden voimakas lasku 2010-luvun aikana supistaa koulun aloittavien ikäryhmiä tulevina vuosikymmeninä. Samalla 2030-lukuun mennessä yli 75-vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistuu.

Työikäisissä väestörakenteen muutos on maltillisempi kuin lasten ja iäkkäiden ikäluokissa. Kaupungin elinvoiman näkökulmasta työikäisillä on merkitystä, kun huomioidaan samaan aikaan tapahtuva väestön ikääntyminen. Väestönkasvu ei kuitenkaan poista painetta huoltosuhteen vakauttamiseksi.

Riihimäen väestö-ja asunnontuotantoennusteen 2020–2040 toteuttivat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Oy ja Kaupunkitutkimus TA Oy.

Lisätiedot:

Jere Penttilä, kaupunginjohtaja, puh. 050 432 7600

Niina Matkala, vt. kaavoituspäällikkö, puh. 050 433 5455OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 1 Kyllä 4 Ei 1

Kommentit on suljettu.