Yleinen

Riihimäen tekemä tietosuojailmoitus ei aiheuta lisätoimia

Riihimäen kaupunki teki elokuussa tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen mahdollisesta tietosuojaloukkauksesta omassa organisaatiossaan. Kyseessä oli tietokoneohjelmien käyttäjämäärien ja käyttöaikojan kartoituksen yhteydessä vahingossa kerätty ylimääräinen tieto. Tietosuojavaltuutetulta tulleen vastauksen perusteella mahdollisen tietosuojaloukkauksen riskit eivät olleet korkeat, eikä toimenpiteitä tarvita.

Epäillyn tietosuojaloukkauksen taustalla oli ohjelmistotoimittajan virhe, jonka vuoksi kaupunki keräsi ohjelmistojen käytöstä tarkempia tietoja kuin alun perin oli tarkoitus. Ohjelmisto keräsi yksittäiseen työntekijään yhdistettäviä tietoja pelkän nimettömän käyttötiedon sijaan. Kun virhe huomattiin, ohjelmisto poistettiin ja tiedot hävitettiin heti. Riski henkilötietojen väärinkäytöstä oli vähäinen, sillä tietojen tarkasteluun oikeutettujen henkilöiden määrä oli pieni.

Lisätiedot:

Kari Ora
talous- ja hallintojohtaja
050 500 1945OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.