Katu- ja puistoyksikkö Kaupunkitekniikka Liikenne ja kadut Yleinen

Riihimäen tapahtuma-alueiden käyttö säilyy maksuttomana

Riihimäen kaupungin tapahtuma-alueiden, asema-aukion, vanhan kauppatorin, Messupuiston ja Tellustorin käyttö on jatkossakin maksutonta yksittäisille tapahtumille.  Maksuttomuudella Riihimäen kaupunki haluaa tukea tapahtumien järjestämistä Riihimäellä.

Myös Granitin aukion tapahtumakäyttö on maksutonta. Granitin aukion varauksia hoitaa Riihimäen kaupungin puolesta sopimuskoordinaattorina toimiva ravintola Graniitti. Aukion viereisen Välikadun pysäköintialueiden käytöstä puolestaan vastaa Riihimäen kaupunki.

Riihimäen kaupungin puistoissa saa järjestää maksutta yksittäisiä tapahtumia. Tapahtuma-alueilla ja puistoissa järjestettäville tapahtumille on kuitenkin haettava lupa.

Yleisten alueiden käyttöluvan käsittelymaksu on 40 euroa. Paljon käsittelyä vaativilta luvilta peritään elokuun alusta lähtien 120 euron maksu. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun alueesta ei peritä käyttömaksua.

Katuluvan laiminlyönnistä seuraa maksu

Riihimäen kaupunki ottaa elokuun alusta lähtien käyttöön laiminlyöntimaksun. 500 euron laiminlyöntimaksu on maksettava muun muassa silloin, jos kadulle tai muulle yleiselle alueelle ulottuvalle työmaalle ei haeta asianmukaista lupaa tai työmaan liikennejärjestelyjä ei hoideta asianmukaisesti.

Laiminlyöntimaksun lisäksi luvattomasti aloitetusta työstä on maksettava kaksinkertaisesti alueen käyttömaksu sekä luvan käsittely- ja valvontamaksu.

Katulupaa on haettava silloin, kun ottaa tilapäisesti käyttöönsä Riihimäen kaupungille kuuluvaa aluetta, esimerkiksi kaivuutyömaat. Riihimäen kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä, jotta ne eivät aiheuta liikaa haittaa liikenteelle ja ympäristölle. Kaupungin vaatimuksen mukaisesti työkohde on myös kunnostettava työn jälkeen vähintään entistä vastaavaan kuntoon.

Kaduille ja muille yleisille alueille sekä liikenteelle aiheutetusta haitasta peritään haittamaksua. Sen suuruus määräytyy työn keston, pinta-alan ja työmaan sijainnin mukaisesti. Suurinta haittamaksua peritään kaupungin keskustan alueelle ja sisääntuloväylille sijoittuvista työmaista.

Katulupaan kuuluu lisäksi 150 euron tarkastus- ja valvontamaksu, joka sisältää luvan käsittelyn lisäksi työmaan alku- ja loppukatselmukset.

Vuokra-alueiden kokorajoihin pieniä muutoksia

Riihimäen katujen ja yleisten alueiden vuokrat säilyvät ennallaan. Vuokraa peritään esimerkiksi silloin, jos katualuetta käytetään liiketoiminnassa, kuten ravintolan terassina, tai kiinteistöin rakennustyössä. Päivävuokra määräytyy käytettävän alueen koon mukaan.

Maksua määrittelevät aluerajat muuttuvat hienoisesti elokuun alusta lähtien. Esimerkiksi edullisimman maksuluokan aluekoko on elokuun alun jälkeen 0-25 neliötä, kun se aiemmin oli 0-20 neliötä.

Lisätietoa maksuista ja luvista: https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/johtosaannot-ja-taksat/ ja https://www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/luvat/yleisten-alueiden-kaytto/

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.