Kulttuuri Yleinen

Riihimäen Taide käyttöön -hanke päättyy

Riihimäen kaupungin kaksivuotinen Taide käyttöön -hanke päättyy lokakuun lopussa. Hankkeessa taiteen tilaajaosaamista juurrutettiin kuntien strategiseen päätöksentekoon ja toimialojen välistä yhteistyötä tiivistettiin hallintorajat ylittävissä taidetyöryhmissä.

Työssä kehitettiin myös taiteen hankinta- ja rahoitustapoja sekä luotiin sujuvampia toimintamalleja julkisen taiteen yhdistämiseksi infrahankkeisiin. Näiden lisäksi edistettiin taiteen välittäjäportaan ja taiteilijoiden työllistymistä sekä tuotettiin julkisen taiteen koulutussisältöjä kuntien virkamiehille ja rakennusalalle. Hankkeessa Riihimäen kuntakumppaneina olivat Seinäjoki, Kangasala, Hämeenlinna ja Sipoo. Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman hankkeen pääkoordinaattorina toimi Ornamo ry.

Muita hankekumppaneita olivat Rakennustietosäätiö RTS, Taideyliopisto, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Frei Zimmer Oy. Taide käyttöön -loppuraportti valmistuu vuoden 2020 lopussa. Lisätietoa löytyy hankkeen kotisivulta www.taidekayttoon.fi

Taiteen kasvukäytävä -seminaari järjestettiin viime vuonna Riihimäellä.

Taidetta saatu osaksi kaupungin rakennus- ja infrahankkeita

Työ tuotti merkittävää julkisen taiteen osaamista kunnallisiin rakennushankkeisiin. Julkisen taiteen ja rakennushankkeiden yhdistämisen myötä Riihimäki on saanut useita uusia taideteoksia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviltä nykytaiteilijoilta. Kaupunkikuvaa ja julkisia tiloja rikastuttaa nyt mm. Tommi Toijan Eksynyt (2018), Helmi Remeksen Sateen Synty (2019) ja Jaakko Pernun Crossroads (2019).

Valmisteilla on myös taideteos Jussi Gomanilta Oravankadun kiertoliittymään, minkä lisäksi parhaillaan on käynnissä kutsukilpailu mediataideteoksen hankkimiseksi rautatieaseman alikulkuun. Kilpailussa ovat mukana taiteilijat Saara Ekström, Antti Tenetz, Charles Sandison sekä taiteilijaryhmät ic-98 sekä Pink Twins.

Julkisen taiteen asiantuntijatyötä tarvitaan tulevaisuudessakin

Taide käyttöön -hanke on osoittanut, että hallintorajat ylittävä päätöksenteko on taiteen osalta välttämätöntä ja että taidetyöryhmien ja julkisen taiteen asiantuntijan työlle on tarvetta tulevaisuudessakin. Lisää osaamista ja tukea tarvitaan erityisesti pienemmissä kunnissa.

Riihimäen kaupungin tavoitteena on jatkaa julkisen taiteen asiantuntijatyötä ESR-hankekauden jälkeen uusista näkökulmista. Kaupunki on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä uutta alueellista kehittämistehtävää, jonka toiminta-alueena on Kanta-Hämeen lisäksi pääkaupunkiseutua ympäröivät kunnat. Toteutuessaan tehtävän fokuksessa on mm. taiteilijoiden tiiviimpi osallistaminen kaupunkisuunnitteluun ja julkisen taiteen konseptointiin, kuntien välinen verkostoyhteistyö ja julkisen taiteen tilaajaosaamisen kehittäminen kunnissa. Tavoitteena on verkoston avulla lisätä kuntien välistä tiedonvälitystä julkisen taiteen hankkeissa sekä tarjota digitaalisia palveluita taidehankintaosaamisen lisäämiseksi. Päätös asiasta saadaan OKM:ltä loppuvuodesta.

Lisätietoja:

Marjukka Korhonen

kuvanveistäjä, projektipäällikkö Taide käyttöön -hanke

Yhteiskuntataiteilijatoiminta, Riihimäen kaupunki

+358400591045, marjukka.korhonen@riihimaki.fi

Sonja Leppänen

projektikoordinaattori, Taide käyttöön -hanke

Yhteiskuntataiteilijatoiminta, Riihimäen kaupunki

+358406357150, sonja.leppanen@riihimaki.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.