Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut

Riihimäen sosiaalipalvelut avaavat toimintojaan asteittain

Koronapandemian vuoksi tauolla olleita toimintoja avataan kesäkuun alusta alkaen.

”Karanteenin kaltaisten olosuhteiden jatkuminen on ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta jatkuvasti haasteellisempaa, joten meidän on vallitsevassa tilanteessa etsittävä uusia ratkaisuja”, sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa kertoo.

Työ- ja päivätoimintakeskus Rivakka avaa ovensa 1. kesäkuuta supistetuin ryhmin. Kukin ryhmä työskentelee suljetusti ja erillään muista ryhmistä altistusriskin pienentämiseksi. Asiakkaiden kanssa sovitaan käytännöistä yksilöllisesti.

Ikäihmisten palveluissa perinteisten päivätoimintojen sulku jatkuu kesän yli. Poikkeuksen muodostaa muistisairaiden päivätoiminta Rentukka, joka avaa palveluitaan joillekin omaishoidon tuen piirissä oleville asiakkaille, joiden tilanne edellyttää palvelun järjestämistä. Ryhmän koko pidetään joka päivä 2–3 henkilössä altistumisriskin pienentämiseksi.

Kesä- ja heinäkuun ajaksi avataan lisäksi uusi ikäihmisille suunnattu toiminto Senioripuistoilu.

”Senioripuistoilu käynnistyy tiistaina 2. kesäkuuta kymmenessä eri paikassa ympäri kaupunkia. Paikat on valittu sen perusteella, että niiden lähettyvillä asuu paljon ikäihmisiä. Ulkotiloissa tapahtuvalla toiminnalla halutaan luoda turvallinen ikäihmisten kokoontumis- ja kohtaamismahdollisuus korona-arjen helpottamiseksi”, Sakomaa kertoo.

Senioripuistoilun yksityiskohdista tiedotetaan viikolla 22.

Kuntouttava työtoiminta on toiminut poikkeusolojen aikana pienryhmissä ja etäyhteyksin. Ryhmäkokoa suurennetaan asteittain kesää kohti. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille tiedotetaan toiminnan muutoksista suoraan.

Sosiaali- ja terveyspalveluista on koronapandemian aikana soitettu säännöllisesti päivätoimintojen asiakkaille ja omaishoitajille sekä avoimien toimintojen tutuille ikäihmisille.

”Jos jollakin on tiedossa henkilö, joka hyötyisi ja ilahtuisi säännöllisestä yhteydenpidosta, asiasta voi ilmoittaa ottamalla yhteyttä Akuuttiin arkiapuun”, Sakomaa sanoo.

Ikäihmisten palveluneuvonnan viikonloppupäivystys on päättynyt. Jatkossa palveluneuvonta toimii normaalein aukioloin. Puhelinpäivystys on arkisin 8–11 ja 13–15. Keskiviikkoisin ei ole iltapäivän päivystystä.

Aikuisten asumispalveluissa on koronapandemian aikana kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten yhteydenpito läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti ja miten asumispalveluissa voidaan ylläpitää hyvinvointia ja toimintakykyä poikkeusoloissa.

Asukkaiden ulkoilu on mahdollista asumispalveluyksikön pihapiirissä. Asukkaan ulkoilussa on noudatettava vielä varotoimia ja ulkoilut toteutetaan henkilökunnan kanssa kasvosuojainta käyttäen ja turvaetäisyydet huomioiden. Ulkona tapahtuvat läheisten tapaamiset ovat mahdollisia sopimalla tapaamisen ajankohdasta yksikön henkilökunnan kanssa, mutta yksikkövierailut eivät vielä ole mahdollisia.

Riihikodin sisätiloihin on myös valmistumassa asukkaiden ja heidän läheisten kohtaamispaikka, jossa omainen ja asukas voivat tavata toisensa turvaväli huomioiden.

”Olemme hankkineet Riihikodille 15 tablettitietokonetta, joiden avulla yhteydenpito omaisten kanssa on mahdollista myös poikkeusaikoina. Tabletit mahdollistavat esimerkiksi kuvapuhelut omaisen ja asukkaan välillä”, palveluesimies Piia Sneck kertoo.

Tablettitietokoneet otetaan käyttöön mahdollisimman pian.

”Lisäksi olemme saaneet eri yhteistyötahoilta, kuten Kunnan Pojilta, videotervehdyksiä ja heidän nauhoittamiaan kuvamateriaaleja käyttöömme. Näin suositut perjantaitanssit on voitu toteuttaa poikkeusoloissa mukautetusti”.

Asumispalveluissa pihapiirit ovat viihtyisiä, mikä on mahdollistanut kesän saapumisen seuraamisen ja rauhoittumisen luonnon läheisyyteen. Asukkaiden kanssa on harrastettu pientä valmistautumista omavaraistalouteen ja viljelty kasveja, joiden kasvamista on mukava seurata kesän edetessä.

HAMK-opiskelijat järjestivät keväällä kolme virtuaalista tapahtumaa, joissa asukkaat pääsivät metsäretkelle tai muistelemaan maalaiselämää. Osa tapahtumista on tallennettu siten, että niitä voidaan hyödyntää laajemminkin.

Riihikodin hoivarobotiikka ja -teknologiahuoneen vierailut ovat toistaiseksi tauolla, mutta tietoa huoneen toiminnasta ja sieltä löytyvistä laitteista on välitetty kuvien ja videoiden avulla halukkaille.

Muilta osin sosiaalihuollon palvelut jatkavat toimintaansa aiemmin ilmoitetuilla tavoilla.

Akuutti arkiapu: arkisin klo 9–15, p. 050 576 1210, 019 758 4645, akuutti.arkiapu@riihimaki.fi

Lisätietoja:

Jouni Sakomaa
sosiaali- ja terveysjohtaja
040 330 4202OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2

Kommentit on suljettu.