Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Yleinen

Riihimäen sosiaali- ja terveyspalvelut keskittävät ikäihmisten päivätoiminnot yhteisiin tiloihin

Riihimäen sosiaali- ja terveyspalvelut keskittävät ikäihmisten päivätoimintapalvelut Riihikodille 1.4.2020 alkaen. Samassa yhteydessä ikäihmisten päivätoimintapalveluita kehitetään perustamalla erilaisiin asiakastarpeisiin suunnattuja omia ryhmiä. Riihikodilla toimii jo muistisairaiden päivätoiminta. Rautatienpuiston palveluiden siirtyessä samoihin tiloihin, muodostuu Riihikodille yksi yhteinen ikäihmisten päivätoimintayksikkö.

”Keskittämällä palvelut Riihikotiin, saamme saman ikäisten ja saman kohderyhmän palvelut saman katon alle ja pystymme myös kehittämään palveluja uusille ikäihmisten asiakasryhmille”, palveluesimies Janne Yrjölä kertoo.

Tilajärjestely tuo myös säästöjä kiinteistökuluihin vuositasolla noin 72 000 euroa.

Riihikodilla kokoontuu tulevaisuudessa uusia ikäihmisten ryhmiä, joille kaupunki ei ole pystynyt aiemmin tarjoamaan palveluja. Lisäksi niille, joille osapäiväinen päivätoiminta sopii, kehitetään uutta toimintaa.

”Palveluita kohdennetaan jatkossa esimerkiksi muistisairaille, erilaisista leikkauksista tai aivotapahtumista kuntoutettaville ja mahdollisesti myös päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Toimintaa suunniteltaessa keskitytään tukemaan ikäihmisten omaa toimintakykyä, osallisuutta ja toimijuutta”, Yrjölä sanoo.

Ennen toimintojen keskittämistä palveluohjaajat ja päivätoimintojen työntekijät käyvät keskustelua muutoksista kaikkien nykyisten asiakkaiden kanssa. Päivätoimintojen tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kotona asuvan ikäihmisen terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä toimintakykyä. Toiminnan tarkoituksena on tuoda vaihtelua vanhusten arkeen tarjoamalla asiakkaille virikkeitä, kuntoutusta ja sosiaalisia kontakteja. Omaishoitajalle päivätoiminta antaa mahdollisuuden vapaa-aikaan ja lepoon. Päivätoiminnan asiakkaille järjestetään tarvittaessa kuljetus.

Riihimäellä päivätoimintoihin kuuluu Riihikodin palvelujen lisäksi myös avoin päivätoiminta, eli Kulmakuntatoiminta ja Virsun toiminnot. Riihikoti sijaitsee osoitteessa Kontiontie 73, Riihimäki.

Lisätietoja:

Janne Yrjölä
palveluesimies
040 664 5609
Kotiin annettavat palvelutOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.