Viestintä Yleinen

Riihimäen seudun kunnat muistuttavat alueen elinkeinonharjoittajia ja muita toimijoita tartuntatautilain muutoksesta

Tartuntatautilain muutos astui voimaan 22.2.2021. Tartuntatautilain muutos vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Suurin osa muutoksista on voimassa 30.6.2021 saakka.

Lain muutos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikissa asiakastiloissa tulee olla seuraavat asiat kunnossa:

  • Tilassa pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä ja niissä on oltava esillä riittävät hygieniaohjeistukset.
  • Tilojen mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.
  • Asiakastilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava normaalitasosta.

Tämä tartuntatautilain sääntely koskee laajasti kaikkia toimijoita, kuten esimerkiksi kauppoja, kuntosaleja, kampaamoita, uskonnollisten yhteisöjen tiloja ja harrastustiloja. Edellä mainittuihin tartuntatautilaissa kerrottuihin velvoitteisiin ei tarvita erillistä päätöstä, vaan kaikkien tulee noudattaa näitä sääntöjä lain voimaantullessa.

Ravintolat on jätetty tämän sääntelyn ulkopuolelle, sillä ravintoloille on omat määräyksensä ja oma lainsäädäntönsä. Uusi tartuntatautilain muutos ei koske myöskään esimerkiksi henkilökunnan taukotiloja tai toimistoja.

Riihimäen vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö sekä Lopen ja Hausjärven kuntajohtajat Mikko Salmela ja Pekka Määttänen kehottavat yksityisiä ja julkisia toimijoita ottamaan huomioon tartuntatautilain asiakastiloja koskevat asiat sekä huomioimaan ja valmistautumaan mahdollisesti myöhemmin käyttöön otettaviin rajoituksiin.

Mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät olisi riittäviä, aluehallintovirasto tai kunta voivat asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan. Velvoitteet ja rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen.

Ankarin keino, jonka kunta voi epidemiatilanteen heiketessä ottaa käyttöön, on tiettyjen tilojen sulkeminen kokonaan. Tällaisen päätöksen voi tehdä kerrallaan kahden viikon ajaksi, ja se koskisi vain tarkemmin rajattuja toimintoja. Sulkupäätös voisi koskea seuraavia tiloja:

  • Joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • Yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • Tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmä-harrastustoimintaan käytettävät tilat
  • Huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin

Lisätietoja tartuntatautilain muutoksista saa sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Lisätiedot:

Vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö, Riihimäki, puh. 040 500 3345

Kunnanjohtaja Mikko Salmela, Loppi, puh. 040 630 6401

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen, Hausjärvi, puh. 040 767 6488

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.