Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Tekniset palvelut Yleinen

Riihimäen seudun asumisen verkkokampanjointi käynnistyi

Riihimäen seudun asumisen markkinointi käynnistyi toukokuussa yhteisellä verkkosivustolla ja -kampanjalla. Kampanjasivustoon houkutellaan kävijöitä bannereilla sähköisissä medioissa, Google-hakukoneessa ja Facebookissa. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteisessä verkkokampanjassa esitellään seudun tonttitarjontaa ja kerrotaan hyviä syitä sijoittua Riihimäen seudulle. Seutu mahdollistaa onnellisen arjen: täällä on helppo olla ja tänne on helppo tulla. Tällä hetkellä kunnissa on myynnissä runsaat 200 omakotitonttia.

Kasvavat ja kehittyvät Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kunnat tarjoavat monipuolisia palveluja Riihimäen seudulla ja sijaitsevat hyvien yhteyksien päässä Etelä-Suomen suurimmista kaupungeista.

Seudun kolmella kunnalla on kaikilla omat ominaispiirteensä:

  • Hausjärven merkittävät kulttuurimaisemat, vauras maaseutu ja Salpausselän harjut sekä elinvoimaiset kylät ja taajamat tarjoavat monipuolisia asumisen mahdollisuuksia.
  • Lopen kunnassa on tarjolla tilavaa ja luonnonläheistä omakotiasumista hyvällä sijainnilla, Hämeen Järviylängöllä. Lopen luonto, sadat järvet ja lammet sekä retkeilyreitistöt antavat oman mausteensa asumiseen ja vapaa-ajanviettoon keskellä Kasvu-Suomea
  • Riihimäen tiivis kaupunkirakenne tarjoaa omakotitaloasumisen lisäksi ekologisen vaihtoehdon rivi- ja kerrostaloasujille sekä runsaan vapaa-ajan kulttuuri- ja liikuntatarjonnan.

Riihimäen seudun kunnat ovat tehneet markkinointiyhteistyötä vuodesta 2000 Häme-brändin alla. Yhteisen Riihimäen seutu brändin rakentaminen alkoi alkuvuodesta 2013. Vuonna 2014 yhteistyö jatkuu, ja keskittyy pääasiassa verkkomarkkinointiin.

Tutustu Riihimäen seudun tonttitarjontaan ja onnelliseen arkeen kampanjasivustossa:  www.onnellistaarkea.fi.

Lisätietoja
Hausjärvi: Marja Puhakainen, puh. 019 758 6581, marja.puhakainen@hausjarvi.fi
Loppi: Jyrki Käki, puh. 019 758 6014, jyrki.kaki@loppi.fi
Riihimäki: Mika Herpiö, puh. 019 758 5030, mika.herpio@riihimaki.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.