Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Tekniset palvelut Yleinen

Riihimäen rikas rakennusperintö – uusi julkaisu saatavilla

Riihimäellä on laadittu kattava selvitys arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista kaupungin alueella. Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvitykseen on koottu luettelot valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteista sekä esitetty päivitetty inventointi kohteista, joilla on katsottu olevan paikallista arvoa. Selvitystyön tavoitteena on ollut tunnistaa ja kuvata riihimäkeläisen kulttuuriympäristön arvot ja ominaispiirteet. Uusi selvitys myös juhlistaa Riihimäen juhlavuotta 2020, jolloin on kulunut 60 vuotta siitä, kun Riihimäki sai kaupunkioikeudet. Lisäksi Riihimäen kehityksen kannalta merkittävä liikenneyhteys, Riihimäki–Pietari-rata täyttää 150 vuotta. Riihimäen asema tärkeänä rautateiden risteyskaupunkina näkyykin vahvasti kaupungin rakennetussa ympäristössä.

Selvitysraportti kokoaa yksiin kansiin Riihimäen rakennetun kulttuuriympäristön kohokohdat eri vuosikymmeniltä, ja tuo esille niihin liittyvät arvot muun muassa maankäytön suunnittelua varten. Luettelossa Riihimäen merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä on peräti 271 rakennuskohdetta, jotka on esitelty aluekokonaisuuksittain ja teemoittain. Osa näistä kohteista muodostaa valtakunnallisissa ja maakunnallisissa inventoinneissa nimettyjä arvokkaita aluekokonaisuuksia. Lisäksi mukana on Riihimäen paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Jokaisesta kohteesta on esitetty tiivis selostus rakennuksen historiasta, ulkoasusta sekä perustelut kohteen arvotukselle rakennetussa kulttuuriympäristössä. Selvityksessä on laaja aineisto valokuvia, ja kohteiden sijaintia kaupungissa on havainnollistettu karttakuvin. Inventointityön tulokset on koottu myös paikkatietoaineistoksi, jota pyritään jatkossa hyödyntämään kaupungin karttapalvelua kehitettäessä.

Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvityksen on laatinut projektisuunnittelijana kaavoituksessa työskennellyt Kristian Tuomainen kesäkuun 2019 ja helmikuun 2020 välisenä aikana. Selvitys toimii jatkuvan suunnittelun periaatteella tehtävän yleiskaavoituksen selvitysaineistona rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Riihimäen rakennetut kulttuuriympäristöt -selvitys on saatavilla pdf-tiedostona kaupungin verkkosivuilla, jonne on koottu aiheeseen liittyvää tietoa laajemminkin.

Julkaisua voi myös ostaa tiistaista 2.6. alkaen Riihimäen kaupungin Tietotuvasta (os. Eteläinen Asemakatu 2). Tietotuvassa julkaisun hinta on 20,72 euroa (sis. alv 10 %).

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.