Yleinen Ympäristö ja luonto

Riihimäen resurssiviisaustyö sai uusia ideoita kiertotalousauditoinneista

Riihimäen kaupungin toimialueilla ja tytäryhtiöissä toteutettiin kiertotalousauditointi syksyllä 2019. Sen tarkoituksena oli laajentaa ja yhtenäistää näkemystä kiertotaloudesta, koota tietoa toimialueiden kiertotalousteoista sekä ideoida uusia kiertotalouden ja resurssiviisauden mukaisia toimia koko kaupungin kattavasti.

Kiertotalousauditoinneissa nousi esille toteutuneista toimista esimerkiksi lukuisia energiatehokkuustoimia, kierrätysraaka-aineen käyttö katurakenteissa, muovinkeräys kaupungin omistamissa kiinteistöissä sekä sähköisiä ratkaisuja ja palveluita, joiden on todettu säästävän työaikaa ja resursseja.

”Ilahduttavinta oli huomata ideoiden kehittyminen ja laajeneminen, kun toimialueet kommentoivat myös toistensa esittämiä asioita. Työpajoissa oli hyvää keskustelua ja avointa ajatustenvaihtoa”, kuvailee ympäristöasiantuntija Jenni Takala.

Uusia ideoita esitettiin runsaasti, muun muassa pyöräilyn edistämiseen, kalusteiden kierrätykseen, ruokahävikin vähentämiseen ja tilojen käyttöön liittyen. Kiertotalousauditointiraportti on kaupungin johtorymän käsittelyssä.

Ympäristöasiantuntija Jenni Takala piti kiertotalousauditoinneista esityksen Circwaste -hankkeen webinaarissa. Esitysmateriaali löytyy Circwaste -hankkeen nettisivuilta.

 

Lisätietoja:

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
050 380 9865OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.