Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Kaupunkitekniikka Peltosaari Tekniset palvelut

Riihimäen Peltosaaren Hulevesi-kilpailun voittajaksi nousivat Lahden Ammattikorkeakoulun opiskelijat

Riihimäen Peltosaaren hulevesi-innovaatiokilpailun voittajaksi valittiin Lahden Ammattikorkeakoulun Aki Mäkirinnan, Niina Matkalan ja Jouni Määtän ryhmä ehdotuksellaan Jotain Sinistä. Kilpailussa haettiin uusia ideoita ja kokeellista hulevesi-infrastruktuuria, jolla pyritään tehostamaan hulevesien laadullista hallintaa Riihimäen keskustan tuntumassa sijaitsevalle Peltosaaren alueelle.

Kilpailuun osallistui sekä oppilaita että yrityksiä. Opiskelijaryhmät tuottivat ideasuunnitelmia ja yritykset puolestaan teknologiaratkaisuihin perustuvia suunnitelmia. Kilpailuun lähetettiin yhteensä 22 kilpailutyötä.

Innovaatiokilpailulle on ollut todellinen tarve, koska Peltosaaren alue on haastava kohde hulevesien ja tulvasuojelun näkökulmasta. Aikanaan alueen rakentamisen yhteydessä Vantaanjoki oikaistiin kulkemaan asuinalueen koillispuolelta ja hulevesien kuivatusjärjestelmän purkuputket sijoitettiin lähelle uoman pohjaa. Padotusvaikutuksesta johtuen hulevesiverkoston kapasiteetti on ollut ylikuormittunut rankempien sadetapahtumien yhteydessä.

”Useissa kunnissa on havahduttu hulevesien aiheuttamaan vesistökuormitukseen erityisesti täydennysrakentamisen yhteydessä. Peltosaaren kehittämiseksi järjestettiin 2011 arkkitehtikilpailu, jonka tulosten pohjalta alueelle laadittiin maankäytön yleissuunnitelma. Nyt ensimmäisten uudisrakennusten rakentaminen on meneillään Peltosaaressa”, kertoo Riihimäen kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki ja jatkaa: ”Riihimäen kaupunki sai kilpailun ehdotusten avulla oivaltavia ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja ja ideoita hulevesien käsittelyyn Peltosaaren alueelle. Näitä voidaan hyödyntää Peltosaaren jatkosuunnittelussa, niin asemakaavoituksessa kuin teknisessä katu- ja puistosuunnittelussakin.”

Korkeamäen mukaan voittajatyö oli erittäin kunnianhimoinen ja siinä huomioitiin erinomaisesti alueen identiteetti. Työssä hulevesiratkaisut on suunniteltu osaksi kaupunkiympäristöä, jossa ne lisäävät myös alueen viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Mielenkiintoista oli myös se, että suunnitellut ideat ovat toimivia kokonaisuuksia myös tilanteessa, jolloin ei ole vettä.

”Voittajaehdotus Jotain Sinistä teemoitti Peltosaaren yleissuunnitelmassa hulevesien hallintaan varatut alueet vesielementin ympärille ja tällä tavalla kilpailuehdotuksessa korostettiin alueen identiteettiä ja olemassa olevia toimintoja mielenkiintoisella ja kokemuksellisella tavalla”, toteaa Korkeamäki.

Lahden Seudun Kehitys LADEC koordinoi kilpailun osana ELLI-hanketta, jonka rahoittajina toimivat EAKR ja Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Hämeen liitot. Haastekilpailu jalkautettiin yrityksiin ja oppilaitoksiin Nordic Innovation Acceleratorin kautta, joka on uudentyyppinen avoin verkkopalvelu ja toimintamalli toimialarajat ylittävien innovatiivisten ratkaisujen hakuun.

Linkki Peltosaaren innovaatiohakuun: https://www.nordicinnovationaccelerator.com/en/challenge/storm-water-solutions-for-peltosaari-district-in-riihimaeki-finland

Lisätiedot:

kaavoitusarkkitehti Anniina Korkeamäki 040 330 4826, anniina.korkeamaki@riihimaki.fi

liiketoimintakehittäjä Johanna Kilpikoski, +358 50 400 0793, johanna.kilpi-koski@ladec.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.