Hallinto- ja konsernipalvelut Viestintä

Riihimäen mukaan sote-uudistuksen toimeenpano liian nopea

Riihimäen kaupunginhallituksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevan uudistuksen toimeenpano on suunniteltu tapahtuvan liian nopeasti. Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta lausuntopyyntöä hallituksen esitysluonnokseen.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon asiasta maanantaina 21.9.2020 äänestyksen jälkeen. Juha Hiltunen (vas.) esitti, että lausunnosta poistetaan kokonaisuudessaan luku, joka alkaa sanoilla ”Toimeenpano esityksen muodossa on epärealistinen”. Erja Hirviniemi (vas.) kannatti ehdotusta. Äänestyksessä Hiltusen esitys hävisi äänin 9–2.

Hallituksen hyväksymän lausunnon mukaan uudistus on tarpeellinen. Muutosprosessin mittavuuden huomioon ottaen uudistus ei ole kuitenkaan toteutettavissa esitetyssä aikataulussa erityisesti Kanta-Hämeen tyyppisissä maakunnissa, joissa ei ole vielä muodostunut maakunnallista sote-kuntayhtymää. Sote-maakunnan perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen Kanta-Hämeessä on erittäin mittava muutosprosessi, joka edellyttää poikkeuksellisen huolellista valmistelua ja toimeenpanoa. Lisäksi sote-maakuntien itsehallinnollisuuden osalta esitys asettaa liian tiukat raamit maakuntien toimintakyvylle kaventaen paikallista demokratiaa ja sen toimeenpanoa.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.