Ympäristö ja luonto

Riihimäen KERI-hanke sai rahoituksen

Riihimäki on saanut 30 000 euron avustuksen kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä vauhdittavan Kestävä kaupunki -ohjelman toisessa kokeiluhaussa. Hakemuksia tuli yhteensä 33, joista valittiin rahoitettavaksi 10 kohdetta.

Kestävä Elämä Riihimäkeläisille eli KERI-hankkeen avulla luodaan kohtaamismahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten ulottuville. Hankkeella halutaan myös auttaa ihmisiä tekemään kestäviä valintoja kokoamalla kestävän kehityksen mukaiset palvelut yhteen.

Riihimäen kaupungin ympäristöasiantuntija Jenni Takala iloitsee saadusta avustuksesta.

”On todella hienoa, että idea toteutuu ja pääsemme edistämään tätä arvokasta asiaa Riihimäellä. Nyt alamme pikaisesti etsiä hankkeelle projektikoordinaattoria”, hän kertoo.

Hanketta toteutetaan käytännössä luomalla kriteeristö kestävän elämäntavan palveluille. Lisäksi valikoidaan olemassa olevia ja suunnitellaan uusia kriteeristön täyttäviä palveluita yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

”Kiireen ja arjen keskellä on vaikeaa löytää hyvät, luotettavasti kestävää elämäntapaa edistävät ratkaisut. Kaupallisia koosteita on jonkin verran olemassa, mutta ei tiettyyn kaupunkiin keskittyvää vastuullisten mahdollisuuksien koontia”, kertoo Riihimäen kaupungin ympäristöjohtaja Elina Mäenpää.

Hankkeen avulla on tarkoitus käynnistää lainaamotoiminta Riihimäelle. Hankkeeseen liittyy tiiviisti myös viestintä, ja Riihimäen kestävän elämäntavan koosteelle ja yhteisölle perustetaan omat sosiaalisen median sivustot. Toimintamalli kootaan raportiksi, jota voidaan jakaa muille kunnille ja kaupungeille.

Avustushaussa etsittiin kaupunkien ja kuntien sosiaalista kestävyyttä edistäviä kokeiluja, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai olemassa olevien laajempaa toimivuutta. Tuettaviin hankkeisiin tuli sisältyä yhteistyötä kuntaorganisaation sisällä, kuntien välillä tai kunnan ja muiden toimijoiden välillä. Plussaa avustushaussa tuli myös siitä, jos kehitettävä asia on laajennettavissa muihin kuntiin. Kaikkiaan rahaa myönnettiin 250 000 euroa. Kokonaisbudjetti KERI-hankkeelle on 50 000 euroa eli kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 20 000 euroa, joka katetaan hankkeeseen osallistuvien kaupungin työntekijöiden työpanoksella.

Lisätiedot:

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
050 380 9865OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.