Sivistyspalvelut

Riihimäen kaupunki valittiin vuoden 2018 KiVa Koulu -kunnaksi

Riihimäen kaupunki on vuoden 2018 KiVa Koulu -kunta. Tunnustuksen on myöntänyt Turun yliopiston kiusaamisen vastaisen KiVa-toimenpideohjelman kehittäjät. Riihimäen kaikki yksitoista peruskoulua toteuttavat KiVa Koulu -ohjelmaa ja kaupunki on tehnyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kiusaamisen vastaista työtä hyödyntäen monipuolisesti ja laadukkaasti KiVa Koulu -ohjelmaa.

KiVa Koulu on Turun yliopistossa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on ollut kaikkien suomalaisten perusopetusta tarjoavien koulujen saatavilla syksystä 2009 lähtien. Vuonna 2018 KiVa Koulu -ohjelman käyttäjiksi rekisteröityneitä perusopetuksen kouluja on yli 950. KiVa Koulu -toimenpideohjelmaa toteuttavien koulujen joukosta on valittu Vuoden KiVa-koulu kahdeksan vuoden ajan. Tänä vuonna tunnustus haluttiin antaa aktiivista ja ansioitunutta kiusaamisen vastaista työtä tekevälle kunnalle.

”Valinnassa kiinnitettiin huomiota Riihimäen kaupungin pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen kiusaamisen vastaiseen työhön sekä KiVa Koulu -ohjelman kunnille tarjoamien palveluiden monipuoliseen ja laadukkaaseen hyödyntämiseen”, perustelee professori Christina Salmivalli valintaa.

Riihimäen kaupungin opetuspäällikkö Virve Jämsén toteaa kaupungin arvostavan KiVa Koulu -ohjelmassa erityisesti sitä, että se antaa kaikille kouluille yhtenäisen kiusaamisen vastaisen toimintatavan ja tarjoaa mahdollisuuden kuntakohtaisen palautteen hankkimiseen koulukohtaisten palautteiden lisäksi.

”Palautteet antavat arvokasta tietoa kaupunkimme koulujen kiusaamisen vastaisesta työskentelystä ja mahdollistavat vertailun valtakunnalliseen tilanteeseen. Riihimäen kaupungin perusopetuksessa palautteita hyödynnetään niin kuntatasolla toiminnan suunnittelussa kuin koulukohtaisesti oppilashuoltotyössä ja seuraavan lukuvuoden suunnittelussa”, Jämsén kertoo.

”Riihimäellä ollaan KiVasti ylpeitä tunnustuksesta. Tuntuu hyvältä saada tunnustusta pitkäjänteisestä systemaattisesta Riihimäen kaupungin koulujen kiusaamisen vastaisesta työstä.  Suurin kiitos tästä tunnustuksesta ja työstä kuuluu koulujen rehtoreille ja opettajille sekä opetuspäällikkö Virve Jämsenille, jotka ovat jaksaneet toteuttaa ohjelmaa systemaattisesti vuodesta toiseen”, Riihimäen kaupungin sivistysjohtaja Esa Santakallio sanoo.

Santakallion mukaan Riihimäen Eteläinen koulu oli yksi valtakunnallisen KiVa -ohjelman ensimmäisistä pilottikouluista, jonka referenssi- eli vertailukouluna toimi riihimäkeläinen Karan koulu. Ensimmäisen pilottikokeiluvuoden aikana Eteläisen koulun oppilaiden koetun kiusaamisen osuus putosi kolmeen prosenttiin. Vertailussa mukana ollessa Karan koulussa prosenttiosuus oli kuusi prosenttia samaan aikaan, kun valtakunnassa koetun kiusaamisen osuus oli kymmenen prosentin luokkaa. Heti seuraavana vuonna pilottikokeilun kokemuksien pohjalta Riihimäki päätti laajentaa KiVa -ohjelman toteutuksen kaikkiin kouluihin.

”Riihimäen nollatoleranssista huolimatta kiusaamista tuskin saadaan täysin loppumaan. KiVa -ohjelma on yksi hyvä keino vähentää koetun kiusaamisen määrää, mutta tässä asiassa ei saa koulua jättää yksin. Koulussa tehtävä asennekasvatus kiusaamisen ehkäisemiseksi ei onnistu ilman huoltajien tukea”, Santakallio sanoo.

Riihimäellä on yksitoista perusopetusta antavaa koulua, joista kahdeksan alakoulua ja kolme yläkoulua. Perusopetuksen piirissä on lähes 3 100 oppilasta.

Lisätietoja:

sivistysjohtaja Esa Santakallio, Sivistystoimi-hallinto / Riihimäen kaupunki, p. 019 758 4450, esa.santakallio@riihimaki.fi

opetuspäällikkö Virve Jämsén, Opetus- ja nuorisopalvelut / Riihimäen kaupunki, p. 040 330 4452, virve.jamsen@riihimaki.fi

erityisasiantuntija Elisa Poskiparta, KiVa Koulu / Turun yliopisto, p. 0400 286 670, elipos@utu.fi

professori Christina Salmivalli, KiVa Koulu / Turun yliopisto, p. 0400 995 473, tiina.salmivalli@utu.fi

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.