Kulttuuri ja vapaa-aika

Riihimäen kaupunki sai julkisen taiteen periaatteet

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi kaupungille laaditut julkisen taiteen periaatteet istunnossaan 16. maaliskuuta 2020. Julkisen taiteen organisointi, hallinnointi ja hankinta toteutuu Riihimäellä tästä eteenpäin periaatteita noudattamalla. Riihimäen kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ja Yhteiskuntataiteilijatoiminta laativat julkisen taiteen periaatteet kaupungille yhteistyössä elinvoiman ja teknisen palvelukeskuksen toimialueiden edustajien sekä kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen edustajien kanssa.

Monimuotoista taidetta kaikille

Julkisella taiteella tarkoitetaan rakennettuun ympäristöön toteutettua taidetta, joka sijaitsee julkisessa tai nk. puolijulkisessa tilassa ja on yleensä esteettömästi kenen tahansa saavutettavissa. Riihimäen julkisen taiteen periaatteilla ohjataan julkisen taiteen toteutusta kaupungin strategian mukaisesti.

Periaatteissa kuvataan ja määritellään kaupungin toimintaa julkisen taiteen edistäjänä ja toteuttajana osana kestävää rakennettua ympäristöä. Periaatteiden tarkoituksena on määritellä julkisen taiteen toimijat sekä menettelytavat, joilla taide yhdistetään osaksi rakennushankkeita niin, että taide on järjestelmällisesti nivottu osaksi kaupungin päätöksentekoa sekä suunnittelua ja toteutusta.

Tavoitteena on yhdistää taiteen toteutus osaksi Riihimäen ympäristö- ja kaupunkisuunnittelua sekä julkisen tilan rakentamista. Julkisen taiteen periaatteiden toimeenpanossa näkyvät strategian keskeiset arvot: toteutetaan rohkeita taideteoksia reilulla menettelytavalla.

Taideteoksia voidaan sijoittaa julkisiin ulkotiloihin, kuten tie-, katu-, aukio-, tori- ja puistotiloihin sekä yleisölle ja käyttäjille avoimiin julkisiin rakennuksiin, kuten kouluihin, kirjastoihin, päiväkoteihin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloihin. Taideteokset voivat olla pysyviä tai määräaikaisia ja niitä voidaan toteuttaa kaikissa taiteen muodoissa, esimerkiksi veistoksina, muraaleina, valo- ja äänitaiteena, väliaikaisina tapahtumina, installaatioina, performansseina tai vaikkapa robotiikan keinoin.

Taidetyöryhmä huolehtii periaatteiden toteutuksesta

Riihimäen julkisen taiteen periaatteiden toteutusta varten perustetaan kaupungin hallintorajat ylittävä taidetyöryhmä, johon kuuluu edustajat kaupunginhallituksesta, sivistys- ja hyvinvointilautakunnasta, kaupunkikehityslautakunnasta, elinvoiman toimialueelta, teknisen palvelukeskuksen toimialueelta sekä julkisen taiteen asiantuntija. Lisäksi vaikuttajaelimistä voi tulla jäseniä taidetyöryhmään. Vakituisen kokoonpanon täydentämiseksi työryhmä voi kutsua mukaan hankkeiden valmisteluun kaupungin osallistamisstrategian mukaisesti mm. eri alojen asiantuntijoita ja kaupunkilaisia tilojen käyttäjinä.

Riihimäen kaupunki on toiminut vuodesta 2015 alkaen isäntäkaupunkina Suomen kasvukäytävän kunnissa toteutetulle Yhteiskuntataiteilijatoiminnalle. Uraauurtavassa toiminnassa on kehitetty kuntien kesken jaetun asiantuntijuuden mallia. Siinä usean kunnan yhteinen taideasiantuntija jakaa tietoa ja kehittää uusia käytänteitä, rakenteita ja rahoitusmalleja, joiden avulla taidetta toteutetaan rakennettuun ympäristöön.

Yhteiskuntataiteilijatoimintaa rakennettiin vuosina 2015–2018 osallistuvien kuntien ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Vuodesta 2018 alkaen toimintaa on jatkettu osana ESR-rahoitteista Ratkaisumalleja taiteen yhdistämiseksi rakentamiseen -hanketta (Taide käyttöön -hanke). Hankkeiden myötä Riihimäestä on tullut edelläkävijä julkisen taiteen asiantuntijatyön ja kuntien monialaisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön kehittämisessä.

Ensimmäisiä periaatteiden mukaisesti toteutettuja taideteoksia valmistuu Riihimäelle arviolta vuosien 2021-22 aikana. Maaliskuussa avautuu taiteilijahaku Oravantien kiertoliittymän teoksen tekijästä. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät Yhteiskuntataiteilijatoiminnan verkkosivuilta. Seuraavaksi haetaan taiteilijaa rautatieaseman alikukutunnelin taideteokselle.

Riihimäen julkisen taiteen periaatteet ovat luettavissa täältä: Riihimäen julkisen taiteen periaatteet

 

Lisätietoja:

Anna Vesén,

vastaava kulttuurituottaja

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, Riihimäen kaupunki

+358403304701, anna.vesen@riihimaki.fi

 

Marjukka Korhonen

kuvanveistäjä, projektipäällikkö

Yhteiskuntataiteilijatoiminta, Riihimäen kaupunki

+358400591045, marjukka.korhonen@riihimaki.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.